Pričevanje Janka Mačka - spletni dogodek

»Vas je bila kot izumrla, saj se zvonovi niso oglasili, ker ni bilo ne župnika in ne cerkovnika, gostilna je bila zaprta, ker je gostilničar z družino odšel, in čeprav je bil ponedeljek, tudi v trgovini ni bilo nikogar.«

Zadnji dan letošnjega avgusta (31. 8. 2023) se je od nas poslovil Janko Maček, raziskovalec, pisec in vnet zbiralec pričevanjskih zgodb, ki je svoje zapise redno objavljal v reviji ´Zaveza´ in v več samostojnih monografijah. Bil je reden obiskovalec dogodkov Študijskega centra za narodno spravo (zadnjič pri sv. maši v stolnici, 23. 8. 2023), njegovi zapisi pa bogat in nepogrešljiv vir za raziskovanje polpretekle slovenske zgodovine, ki smo jo sodelavci SCNR vključevali v raziskave o med in povojnem revolucionarnem nasilju. Hvaležni smo mu za vse opravljeno delo, ki v slovenski prostor prinaša prepotreben uvid v bolečo realnost naše preteklosti, hkrati pa z iskanjem resnice postavlja temelje za spravni proces in življenje v miru in sožitju.

Mačkova osebna življenjska zgodba nas skozi oči najstnika popelje v dušo odraščajočega fanta, ki je na svoji koži okusil prijeme komunističnega režima. Preberete jo lahko na naslednji povezavi Janko Maček, Moji spomini na leto 1945.pdf

Pričevanje je bilo objavljeno v monografiji z naslovom "LETO 1945 – 70 LET POTEM", ki jo je leta 2016 izdal Državni svet RS v sodelovanju s Študijskim centrom za narodno spravo.Vse objave