Pričevanje Rudi Kolarič – spletni dogodek

»O Sloveniji in slovenstvu premišljujem vsak dan« 

Rudi Kolarič se od leta 1945, ko je zaradi komunizma zapustil domovino Slovenijo in šel v begunstvo, ni več vrnil domov. Ima sicer veliko domotožje, a ker ima ob sebi družino in prijatelje, to lažje premaguje.  

Rudi je bil rojen leta 1932 v uspešni trgovski družini na Brezovici pri Ljubljani. Začetek druge svetovne vojne je močno posegel v njihovo mirno življenje. Ob nemško-italijanski okupaciji in kapitulaciji jugoslovanske vojske jih je preveval strah, okupatorja namreč ni maral nihče. Navdušili so se za Osvobodilno fronto, ki je obljubljala osvoboditev. Po partizanskem nasilju v njihovem kraju pa so spoznali, da se za OF skriva komunizem, ki povzroča še hujše zlo kot okupator. Prelomen datum je bil 13. junij 1942, ko je do njih prišla vest o krutem partizanskem nasilju in uboju Mravljetovih fantov in očeta z Brezovice. Za varnost Kolaričevih je poskrbela vaška straža. Po vojni leta 1945 se je Rudi umaknil v begunstvo in v ZDA, kjer je začel novo življenje.

Audio pričevanje je bilo posneto v Clevelandu leta 2011.

Prisluhnite zanimivim spominom Rudija Kolariča, na naslednji povezavi  https://zakladnicaspominov-scnr.si/rudi-kolaric/

Vse objave