Primer Wałęsa razkriva razloge za neuspeh sodstva po letu 1989

Varšava/Praga, 22. februarja 2016. Obremenilni dokumenti, ki jih je poljski Inštitut narodnega spomina IPN prejel od vdove člana komunističnega politbiroja Kiszczaka, so razkrili morebitni mehanizem, s pomočjo katerega je bilo ovirano sodstvo v primeru odkrivanja zločinov komunizma v post-komunistični Evropi.

Razloge za pomanjkljivi pregon storilcev komunističnih zločinov po padcu režimov leta 1989 v Srednji in Vzhodni Evropi, najdemo v pomanjkanju politične volje, kontinuiteti kadrov v sodstvu, policiji in organih pregona ter v oteženem dostopu do dokumentov nekdanjih tajnih policij in represivnih sil, ki so bile odgovorne za hude kršitve človekovih pravic.

Uradni dokumenti, ki kažejo na osebno vpletenost Lecha Wałęse v delo tajne policije, so bili desetletja hranjeni v zasebni lasti. To dejstvo kaže na morebiten vzorec, po katerem storilci javnosti prikrivajo občutljive dokumente, kar ovira sodstvo ter omogoča dezinformacije in izsiljevanje.

"Že večkrat smo pozvali države, naj zagotovijo popoln in neoviran dostop do arhivov totalitarnih diktatur. Samo odprt in popoln dostop do dokumentov bo omogočil pregon storilcev in ponovno vzpostavitev pravičnosti za kazniva dejanja iz preteklosti," je povedal Paweł Ukielski, član izvršilnega odbora Platforme evropskega spomina in vesti. Platforma evropskega spomina in vesti deluje v smeri doseganja mednarodne pravičnosti za zločine komunizma – JUSTICE 2.0 Glejte: www.memoryandconscience.eu/justice Za več informacij se obrnite na: Göran Lindblad, Predsednik, predsednik@memoryandconscience.eu, +46-706710366 Neela Winkelmann, Izvršna direktorica, director@memoryandconscience.eu, + 420-222 561 053Vse objave