Prof. dr. Matevž Tomšič

višji znanstveni sodelavec


Dr. Matevž Tomšič je redni profesor za področje sociologije. Doktoriral je leta 2002 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Tam je več let pedagoško in raziskovalno deloval. Na Študijskem centru za narodno spravo se je zaposlil leta 2017 kot višji znanstveni sodelavec. Poleg tega je angažiran tudi na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

V svoji karieri je gostoval na več visokošolskih ustanovah, kot so: Univerza Harvard, Srednjeevropska univerza, Univerza Babeş-Bolyai v Cluju, Metropolitanska univerza v Pragi, Ameriška univerza v Bejrutu in Univerza Aalborg.

V znanstvenoraziskovalnem smislu je njegovo delo osredotočeno na problematiko razvoja demokracije, pri čemer ga še posebej zanima demokratizacija nekdanjih komunističnih držav iz Vzhodne in Srednje Evrope. V tem kontekstu analizira vlogo različnih družbenih akterjev, predvsem politične elite. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s fenomenom populizma in vloge množičnih medijev pri njegovem razmahu. V okviru SCNR je pomembno njegovo preučevanje tranzicijske pravičnosti in narodne sprave.

Do sedaj je dr. Tomšič (sam ali v soavtorstvu) objavil več znanstvenih knjig, med katere spadajo: Elites in the New Democracies (2016), The Challenges of Sustained Development (2005), Slovenski mediji v družbi in slovenska družba v medijih (2008) ter Politična stabilnost v novih demokracijah (2002).