Programi / projekti

RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V SLOVENIJI 1941–1990

Študijski center za narodno spravo je od 1. januarja 2009 do leta 2016 izvajal raziskovalni program Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941-1990, ki ga je sofinancirala Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS). (več..)


RAZISKOVALNI PROGRAM ZGODOVINSKO-PRAVNI VIDIKI KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN NA SLOVENSKEM OZEMLJU V 20. STOLETJU

Leta 2017 smo program razširili in ga preoblikovali v Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju. Raziskovalni program sofinancira Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS). (več..)


PROJEKT REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941-1945

Tretje pomembno raziskovalno področje predstavlja projekt, ki smo ga naslovili Revolucionarno nasilje v Sloveniji 1941-1945. Cilj projekta je celovito prikazati različne oblike revolucionarnega nasilja v Sloveniji med drugo svetovno vojno, in sicer po posameznih pokrajinah (Štajerska, Dolenjska, Notranjska, Gorenjska in Primorska). Raziskovanje poteka na podlagi arhivskih virov, predvsem na podlagi gradiva o organizaciji in delovanju posameznih partizanskih enot, Komunistične partije, Osvobodilne fronte in Oddelka za zaščito naroda. Poleg tega zbiramo tudi pričevanja žrtev medvojnega revolucionarnega nasilja.