Projekti

Podoktorski raziskovalni projekt

FLUIDNA KRAJINA: ARHITEKTURA, IDENTITETA IN OBMEJNI PROSTOR V SEVERNEM JADRANU OD 1943 DO 1954

 

Raziskovalni projekt (so)financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

Evidenčna številka ARRS: Z6-3222

Vodja projekta: dr. Matic Batič, znanstveni sodelavec 

(https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=matic%20bati%C4%8D)

Nosilec projekta: Študijski center za narodno spravo

Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023