Publikacije

S svojimi raziskavami in delovanjem skušamo dopolniti razumevanje dogodkov polpretekle zgodovine, ki so zaznamovali slovenskega človeka, in osvetliti še neraziskane ter pogosto zamolčane teme. Na podlagi raziskav, zbiranja dokumentov, zgodb in spominov iz tedanjega časa izdajamo publikacije na temo slovenske zgodovine 20. stoletja. Nekatere od njih so razvrščene v zbirke, izdajamo pa tudi periodično publikacijo Dileme.