Raziskovalni projekt MED TRADICIJO IN MODERNO: SLOVENSKI KATOLIŠKI INTELEKTUALCI IN NARODNOSTNO VPRAŠANJE V TRANSNACIONALNI PERSPEKTIVI (1848-1948)

Raziskovalni projekt (so)financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

Vodja projekta: dr. Tomaž Ivešić (SCNR)

Sestava projektne skupine: dr. Renato Podbersič (SCNR), dr. Pavlina Bobič (SCNR), dr. Matic Batič (SCNR), Špela Chomicki (SCNR), dr. Tamara Griesser Pečar (SCNR), ddr. Igor Grdina (ZRC SAZU), dr. Matjaž Ambrožič (UL TEOF), dr. Simon Malmenvall (FPPV, UL TEOF)

Nosilec projekta: Študijski center za narodno spravo

Trajanje projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

Faze projekta in opis njihove realizacije


POVZETEK

SUMMARY