Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941–1945

Avtor(ji): Mirjam Dujo Jurjevčič

Jezik: slovenski

Vrsta gradiva: besedilo

Leto: 2020

Vsebina: 1941–1945, Notranjska, revolucionarno nasilje, žrtve, vaške straže, partizani, domobranci

Založnik(i): Študijski center za narodno spravo, Ljubljana

Zbirka: Revolucionarno nasilje, 6

 

Opis:

Študija obravnava revolucionarno nasilje na območju južnega dela Republike Slovenije, to je južnega dela Notranjske. Obravnavano območje je med drugo svetovno vojno sestavljalo šest občin: Begunje, Bloke, Cerknica, Rakek, Stari trg in Sv. Vid, njihove meje pa so enake mejam oziroma območju današnjih treh občin – Bloke, Cerknica in Loška dolina. V monografiji izraz revolucionarno nasilje pomeni nasilje, ki so ga na območju južne Notranjske med drugo svetovno vojno izvajale vojaške in druge oborožene enote pod odločujočim vplivom komunistične partije iz političnih in ideoloških razlogov. V uvodu študije je na kratko prikazana geografska umestitev, sledita prikaz političnih in gospodarskih razmer med obema vojnama ter kratek oris splošnega medvojnega dogajanja na obravnavanem območju v letih 1941–1945. Osrednja tema je revolucionarno nasilje, ki je prikazano kronološko od začetka vojne vse do njenega konca na območju nekdanjih šestih občin. Pri tem gre za opis posameznih primerov revolucionarnega nasilja in njenih oblik. Predstavljena sta tudi grafični pregled števila smrtnih žrtev v posameznih letih vojne in seznam smrtnih žrtev revolucionarnega nasilja na obravnavanem območju v letih 1941–1945. Objavljena pa so tudi pričevanja posameznikov, ki so doživeli vojno obdobje in nekateri izmed njih tudi revolucionarno nasilje.


Video predstavitev: https://www.youtube.com/watch?v=t8SZ6IQvfdc 

Predstavitev knjige v tedniku Družina, priloga Slovenski čas: Družina, Slovenski cas 133, 2. 5. 2021-1.pdf   Družina, Slovenski cas 133, 2. 5. 2021-2.pdf


Cena: 20,00 € (+ poštnina)

Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

 Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si