Rezultati ankete na Češkem: dve tretjini čeških dijakov meni, da soočenje s totalitarno preteklostjo ni bilo zadovoljivo; zahteva po izboljšavi pouka zgodovine

Ljubljana (5. 1. 2017) -  Dve tretjini čeških dijakov meni, da soočenje s totalitarno preteklostjo na Češkem ni bilo zadovoljivo! To je rezultat večletne ankete Platforme evropskega spomina in vesti, ki jo je izvedla v letih 2013, 2015 in 2016 med 2.500 dijaki iz 41 srednjih šol v vseh regijah Republike Češke. Dijaki si želijo manj poudarka na prazgodovini in antiki ter namesto tega boljši pouk novejše zgodovine. Anketa je del predstavitve učbenika Reader for School »Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe«, ki jo je v letu 2016 prijazno podprlo Ministrstvo za šolstvo Republike Češke.

Letos je Platforma Evropskega spomina in vesti že tretjič predstavila svoj mednarodni učbenik Reader for School »Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe«  na različnih srednjih šolah v vseh regijah Republike Češke, tokrat s prijazno podporo Ministrstva za šolstvo Republike Češke. Med dogodkom, pri katerem so sodelovali tudi znani igralci ter pričevalci, ki so bili preganjani v času totalitarnih režimov, so dijaki anonimno izpolnili vprašalnik, ki jih je spraševal »Ali menite, da se je naša družba po letu 1989 zadovoljivo soočila z zapuščino nacističnega in komunističnega režima?« V treh letih je statistično pomenljiva anketa vključila 2.485 anketiranih dijakov. Izmed teh je 843 dijakov odgovorilo DA (33,9%), 1.227 jih je odgovorilo NE (49,4%), 415 (16,7%) pa jih ni vedelo, kako odgovoriti.

map-with-towns-30-12-2016

Kraji v Češki republiki, kjer so izvedli raziskavo.

pie-chart-en-30-12-2016Rezultati ankete: 49% dijakov je odgovorilo nikalno, 34% pritrdilno, 17% pa jih ni vedelo odgovoriti. 

Aktivni pristopi k poučevanju, srečevanje s pričevalci, predstavitve biografij in filmov, obiski muzejev ipd. izstopajo med letošnjimi odgovori, kako izboljšati pouk zgodovine. Dijaki vidijo težavo v nesorazmernosti med lekcijami, namenjenimi prazgodovini in antiki, in zgodovino druge polovice 20. stoletja.

»Tretjič letos so se naše statistične ugotovitve potrdile. Naša najmlajša generacija želi poznati svojo zgodovino in vidi nerazrešeno zapuščino totalitarizmov kot težavo. Nujno je podpreti poučevanje novejše zgodovine v šolah,« dodaja Neela Winkelmann, izvršna direktorica Platforme evropskega spomina in vesti, ki je spremljala projekt v šolah Republike Češke.

Vse objave