SCNR na 35. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije

Ljubljana (5.10.2010) Na zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ki je od 30. septembra do 2. oktobra 2010 potekalo v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper ter Univerze na Primorskem, so sodelovali tudi zgodovinarji Študijskega centra za narodno spravo.

zzd1

Zborovanje je potekalo pod naslovom "Migracije in slovenski prostor od antike do danes". Razpravljalo se je o večjih in bolj poznanih migracijah in spremembah v sestavi prebivalstva na slovenskem etničnem ozemlju od antike do danes. 

zzd2

V četrtek, 30. septembra 2010, je direktorica SCNR mag. Andreja Valič,  članica IO Zveze zgodovinskih društev Slovenije in predsednica Šolske sekcije ZZDS, vodila šolski panel na temo zgodovinskih učbenikov, kjer je predstavila svoj prispevek z naslovom  Evropski zgodovinski učbenik?. Poleg nje so s prispevki na panelu sodelovali še prof. dr. Peter Vodopivec, mag. Jelka Razpotnik, prof. Janez Globočnik, prof. Anita Mirjanić, univ. dipl. zgod. in prof. Janez Kupljen in univ. dipl. zgod. Bojana Aristovnik.

zzd4

V petek, 1. oktobra 2010, je sodelavec SCNR mag. Renato Podbersič aktivno sodeloval z referatom "Žrtve med italijanskimi priseljenci v Julijski krajini".  V njem je osvetlil žrtve med italijanskimi priseljenci in naseljenci, ki so se na Primorskem naselili med obema vojnama in so bili med drugo svetovno vojno žrtve partizanskega gibanja. Izpostavil je nekaj najbolj znanih primerov. Ob koncu je posebej predstavil vas Vrtojba pri Gorici in žrtve med tamkajšnjimi priseljenimi Italijani.

zzd3

Sodelavca SCNR dr. Damjan Hančič in Boštjan Kolarič sta na zborovanju predstavila publikacije, ki jih je Študijski center za narodno spravo izdal v letih 2008-2010.

zzd5 Mag. Renato Podbrsič v pogovoru o judovski problematiki z dr. Klemenom Jelinčičem Boeta in dr. Andrejem Pančurjem.

Mag. Andreja Valič je na občnem zboru ZZDS sodelovala v delovnem predsedstvu. Tudi v novem mandatu 2010-2012, v katerem bo na čelu ZZDS dr. Matevž Košir, bo mag. Valičeva vodila Šolsko sekcijo.

Vse objave