SCNR na sestanku neformalne posvetovalne skupine o ustanovitvi Informacijskih centrov ICTY na območju nekdanje Jugoslavije

Ljubljana (7.10.2010) - Boštjan Kolarič se je 30. septembra 2010 v delegaciji Ministrstva za pravosodje udeležil sestanka neformalne posvetovalne skupine o ustanovitvi Informacijskih centrov ICTY na območju nekdanje Jugoslavije kot del Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY).

Sestanek je vodil sodnik Patrick Lipton ROBINSON (Jamaica), ki je bil član tribunala od novembra 1998 in je postal znan po procesu proti Slobodanu Miloševiću. Predsednik ICTY je postal leta 2008.

brdo1 Ob robu konference se je s sodnikom Robinsonom sestal tudi minister za pravosodje Zalar (foto: MP).

Na ICTY se je pojavila ideja o ustanovitvi t.i. Informacijskih centrov v regiji. Ti naj bi nudile dostop do javnih delov arhiva civilni družbi in opravljala izobraževalne, raziskovalne, spravne in »outreach« funkcije žrtvam zločinov, ki so bili obravnavani na ICTY. Informacijski centri so zaenkrat še v fazi koncepta, ki pa ga je potrebno razviti v sodelovanju z državami, v katerih naj bi ti centri bili. Države so zaradi pomanjkanja konkretnih informaciji o organizaciji, funkcijah in pa stroških delovanja centrov relativno zadržane.

brdo2 Foto: MP. GOVOR DS ŠKRLECA - SL

Spoštovani predsednik ICTY Robinson, spoštovani minister Žbogar, spoštovane udeleženke in udeleženci,

Z velikim veseljem Vas pozdravljam na Informal Consultative Working Group on the Establishment of Information Centers. Današnje srečanje je izrednega pomena, saj si vsi želimo uspešen zaključek dela ICTY in prenosa njegove dediščine v območje bivše Jugoslavije, na širšo javnost in s tem tudi ohranitve njegovega dela za prihodnje rodove. S podobnimi nameni smo v Sloveniji leta 2008 ustanovili Študijski center za narodno spravo, ki na nek deluje kot informacijska dokumentacijska točka za totalitarne zločine, ki so bili storjeni na Slovenskem. Področje dela Študijskega centra za narodno spravo obsega raziskovanje, zbiranje, evidentiranje in dokumentiranje različnega arhivskega in drugega gradiva s področja polpretekle slovenske zgodovine, kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter različnih oblik nasilja vseh treh totalitarnih sistemov na Slovenskem v 20. stoletju, tj. fašizma, nacizma in komunizma. Z izsledki raziskav Center seznanja strokovno in širšo javnost. S svojim načinom dela in z zastavljenimi nalogami pa soustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj ter pomaga pri zagotavljanju pogojev za narodno spravo. Center tako zbira, dokumentira in proučuje dokumente, zgodbe in spomine pričevalcev tega časa. Objavlja raziskave in zbrana pričevanja političnih zapornikov, izgnancev, disidentov in drugih žrtev totalitarnih sistemov. Na podlagi zbranega gradiva izdaja serijo publikacij z naslovom Dokumenti in pričevanja. Na Študijskem centru pripravljajo tudi baze podatkov, kot na primer Bazo podatkov o političnih obsojencih v Sloveniji v obdobju 1945-1953 in Bazo časopisnih člankov o komunističnem nasilju. Poleg raziskovalnega dela Študijski center organizira tudi konference, posvetovanja, predavanja in okrogle mize o nasilju totalitarnih sistemov ter kršenju človekovih pravic v 20. stoletju. Ne smemo pa pozabiti tudi na sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Kratek opis in naloge našega Študijskega centra se lahko uporabijo tudi za namene informacijskih centrov, o katerih bomo govorili danes. Narodno sovraštvo, ki ga je zanetila vojna vihra v začetku 90-tih v Jugoslaviji se bo polegla le s kaznovanjem storilcev in zbiranjem, raziskovanjem ter dokumentiranjem teh zločinov. Prvo je bila naloga ICTY in je sedaj naloga nacionalnih sodišč, drugo pa bo naloga informacijskih centrov. Če je prva naloga izgledala težka je druga še težja - tovrstni centri bodo morali omogočiti refleksijo narodov in na ta način doseči sožitveni oziroma spravitveni učinek. Želim vam konstruktiven in ploden sestanek.Vse objave