SCNR obiskala raziskovalca mag. Jim Kosem in dr. Rolf Wiesemes iz Univerze Nothingham

V petek, 17. decembra 2010, sta Študijski center za narodno spravo obiskala raziskovalca mag. Jim Kosem in dr. Rolf Wiesemes iz Univerze Nothingham v Veliki Britaniji. Predstavila sta projekt “Spomenik”, ki je del večjega raziskovalnega projekta “Pervasive Monuments”. Jim Kosem je s projektom začel leta 2006 na Royal College of Art v Londonu, nato pa ga je razširil v večji spletni arhiv (spomenik.org), ki vsebuje podatke o več kot 21.000 žrtvah v masovnih grobiščih v Sloveniji. Pervasive Monuments (pervasivemonuments.org/) je obsežen projekt, ki ga podpira Horizon Digital Economy Research (horizon.ac.uk/).

Cilj projekta je oblikovanje in realizacija digitalnega spomenika, ki bi bil sistemski in omrežen. Ljudje ga torej lahko sami oblikujejo in vzdržujejo. Do sredine leta 2011 naj bi bila tako oblikovana dva spletna spomenika, eden v Sloveniji (za žrtve v množičnih povojnih grobiščih kot soTeharje, Tezno…) in eden v Ruandi (za žrtve genocida leta 1994).

Vse objave