SCNR organiziral okroglo mizo o denacionalizaciji

Ljubljana (10.11.2010) - Združenje lastnikov razlaščenega premoženja in Študijski center za narodno spravo sta v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, organizirala okroglo mizo o problematiki denacionalizacije v Sloveniji, saj je to kljub številnim v celoti ali delno rešenim zadevam, še vedno aktualna tema z vidika poprave krivic, ki jih je zagrešil povojni komunistični sistem.

Pri pogovoru so sodelovali Inka Stritar, predsednica ZLRP, Tine Jaklič, nekdanji predsednik ZLRP, Peter Logar in Zdenka Goriup – člana predsedstva ZLRP.

Sodelujoči so spregovorili o izvajanju zakona o denacionalizaciji, problemih in ovirah ter trenutnem stanju na tem področju.

Poročilo glede izvajanja slovenske denacionalizacije, v okviru dokumentarnega poročila o kršenju človekovih pravic.

Udeleženci okrogle mize o denacionalizaciji.

Udeležence je pozdravila direktorica SCNR, mag. Andreja Valič.

Vse objave