SCNR predstavil najnovejši publikaciji tudi v Mariboru

Maribor (21.4.2010) - Študijski center za narodno spravo je  v pokrajinskem arhivu Maribor predstavil zbornik Totalitarizmi – vprašanja in izzivi, Ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi in publikacijo dr. Milka Mikole, Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji.

mariborapril1 Publikaciji sta  predstavila dr. Milko Mikola in dr. Mateja Čoh.

V drugem zvezku iz serije publikacij z naslovom Dokumenti in pričevanja, ki jo izdaja Študijski center za narodno spravo, je dr. Milko Mikola zbral dokumente in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji. V publikaciji so tako objavljeni dokumenti in pričevanja o usodi izgnanih pripadnikov nemške narodne  manjšine v letih 1945 in 1946.

mariborapril2

 Kot ugotavlja avtor, tedaj o množičnih izgonih slovenskega prebivalstva iz kraja bivanja še ni mogoče govoriti; ti so se začeli spomladi 1947, z izgoni prebivalstva iz obmejnega pasu z Avstrijo na Kočevsko. Decembra 1948 in aprila 1949 je oblast iz prekmurske vasi Petišovci izgnala 215 tamkajšnjih družin, kar je bil zadnji množični izgon prebivalstva iz kraja bivanja v Sloveniji.

mariborapril3

O izgonih so pripravili tudi prispevek v oddaji Feljton na Radiu Maribor: klik na povezavo (prispevek se nahaja med 35 in 44 minuto)...

Vse objave