Sklep o ustavitvi postopka javnega naročila

Postopek javnega naročila "POZIV K ODDAJI PONUDB zunanjim izvajalcem računovodskih in knjigovodskih storitev za mesečni pavšal za vodenje računovodstva in svetovanje", objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave 005664/2021, dne 18. 8. 2021, se ustavi.

Sklep o ustavitvi postopka javnega naročila, 20.8.2021.pdf

Vse objave