Sodelavci SCNR na 25. Zborovanju slovenskih arhivistov na Ptuju

Dne 10. 10. 2011 se je 6 sodelavcev SCNR  udeležilo 25. zborovanja Arhivskega društva Slovenije v  Ptuju, kjer smo prisostvovali predavanju o varstvu in uporabi arhivskega gradiva nekdanjih služb državne varnosti v Sloveniji in tujini, zlasti Nemčiji. Ob tej  priložnosti je bil izdan tudi zbornik vseh prispevkov zborovanja, ki je potekal pod naslovom »Primeri različnih praks v slovenskih arhivih«.     

Direktorica Zgodovinskega arhiva Ptuj Katja Zupanič pozdravlja udeležence zborovanja in goste.

Udeleženci zborovanja.

Sodelavke SCNR na zborovanju.

Vse objave