Sodelavka Marta Keršič na obisku pri Slovencih v Argentini

Ljubljana (3. 12. 2014) - Obiskati Slovence, slovensko skupnost in njihove številne ustanove v Argentini je doživetje, ki v človeku pusti sled za dolgo. S toplino, zavzetostjo  in zvestobo slovenskemu narodu so, v daljni deželi pod južnim križem prepojene vse generacije, od prve, ki je morala zapustiti Slovenijo po koncu druge svetovne vojne zaradi strahu pred komunizmom, do druge, tretje in četrte, najmlajše, ki v domačem okolju še vedno uporablja slovensko besedo in živi slovensko kulturo. Prav skupna zgodovina in domovina sta tisti imenovalec, ki jih povezuje v živo in trdno skupnost. Vedeti, kam sežejo korenine starih staršev, zakaj so morali le ti zapustiti domovino, kako jih je sprejel nov in zanje neznan svet, vse to so pogovori, s katerimi se slej ko prej sreča vsak argentinski Slovenec.

IMG_6386Predavanje Marte Keršič, sodelavke SCNR v slovenskem domu San Justo

Številna društva, ki delujejo pod okriljem Zedinjene Slovenije so delovna in zgled marsikomu v domovini Sloveniji. Tukaj ni časa za malodušje, nerganje in toženje nad usodo. Tukaj je treba prijeti za delo, podariti prosti čas, delati prostovoljno, darovati finančna sredstva, če hočeš, da se stvari premaknejo. Konci tedna so namenjeni družabnim, družbenim, verskim, športnim, kulturnim in političnim dogodkom, ki jih organizirajo v svojih društvih,  pod skupno slovensko in argentinsko zastavo. Skupnost se seveda srečuje tudi z izzivi.  Danes je vedno več družin mešanih, kar pomeni, da je eden od staršev argentinskega ali kakšnega drugega rodu. Potrebna je še dodatna zavzetost, da se tudi v teh družinah ohranja slovenski jezik in vzdržuje stik s slovensko kulturo. Vprašanje je, kaj ponuditi mladim, kaj je tisto, kar jih bo tudi v prihodnosti pritegnilo k delu za slovensko skupnost.

IMG_6381Udeleženci predavanja

Mladi poleg rednega pouka v argentinski šoli, vsa leta osnovne šole in v času srednje šole obiskujejo sobotno slovensko šolo. Kako jim osmisliti, zakaj je pomembno, da znajo govoriti tudi slovensko? Mnogi med njimi prav od prvem obisku Slovenije začutijo, da so poplačani za svoj trud, ki so ga dolga leta vlagali v učenje slovenščine. Tu se srečajo s sorodniki, prijatelji in se počutijo mnogo bolj domače, če lahko z njimi govorijo slovensko. Ne nazadnje so takrat še posebej ponosni, da znajo slovensko. IMG_6311Intervju z Marto Keršič,  voditelj oddaje Mirko Vasle Okence v Slovenijo, Slovenska radijska oddaja v Argentini (Una Ventana a Eslovenia).

IMG_6996Intervju z Marto Keršič,  voditeljica oddaje Mici Malavašič Casullo Slovenski kotiček – radijska in televizijska oddaja

Osebna varnost je danes v določenih predelih Argentine precej omajana. Tudi to je vzrok, da se nekateri mladi vračajo nazaj v Slovenijo, na študij, mogoče si poiščejo službo, ali pa se preselijo za stalno in si tu ustvarijo družino. Dve dimenziji, dve domovini – na eni strani notranja razklanost in iskanje, na drugi strani pa veliko bogastvo dveh narodov in kultur, ki človeku odpira nove dimenzije in mu v sodobnem svetu prinaša dostop do številnih priložnosti. Te pa lahko pridejo do izraza samo ob podpori obeh držav, tako Slovenije kot Argentine, ki morata ustvarjati okolje, v katerem se bodo državljani počutili sprejete, domače in nagovorjene. IMG_6345Zaključek srednješolskega tečaja dr. Marka Bajuka v Slovenski hiši na Ramon Falconu v  dvorani škofa dr. Gregorija Rožmana. Pred tem je bila sv. maša, ki jo je daroval msgr. dr. Jure  Rode, ob somaševanju Francija Cukjatija. Sodelavka Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič je med Slovenci v Argentini predstavila delo omenjene ustanove, obiskala prireditve slovenskih društev, se seznanila z delovanjem slovenske šole, se udeležila slovesnosti ob zaključku srednješolskega tečaja dr. Marka Bajuka, se srečala s številnimi posamezniki in družinami, umetniki, posnela pričevanja, opravila intervju na dveh radijskih postajah in se dogovorila za nadaljnje sodelovanje s Slovenci iz Argentine, s posebnim poudarkom na programu za mlade.

IMG_7491Na obisku pri družini Žakelj Debeljak iz Tucumana, kjer prav tako poteka slovenska šola, kljub temu,  da tukaj živi le še nekaj slovenskih družin.

Vse objave