Špela Chomicki

mlada raziskovalka


Špela Chomicki je zaključila diplomski in magistrski dvopredmetni študij, smer geografija in zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Na obeh področjih se je med študijem ukvarjala z različnimi tematikami. Leta 2015 je na smeri zgodovina diplomirala iz tematike septembrskih dogodkov leta 1908, pri kateri se je posvečala obravnavanju političnih in nacionalnih napetosti na Spodnjem Štajerskem na prelomu stoletja. Leta 2020 je na smeri zgodovina magistrirala iz tematike zgodovine športa. Za magistrsko delo z naslovom Zgodovinski razvoj atletike na Ptuju med leti 1908 in 2018 je prejela Miklošičevo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Špela Chomicki je mlada raziskovalka na SCNR in doktorska študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V okviru raziskovalnega programa Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju se pod mentorstvom dr. Darka Friša in dr. Renata Podbersiča ukvarja s tematiko raziskovanja različnih oblik medvojnega nasilja v obdobju druge svetovne vojne na območju severovzhodne Slovenije.