Spomin na msgr. Franca Močnika

Ljubljana (13. 11. 2017) - Goriško združenje »Concordia et Pax« je v soboto, 4. novembra 2017, organiziralo spominsko srečanje na temo »Osebnost, življenje in delo msgr. Franca Močnika v luči dialoga, sprave in krščanske zavzetosti«. Srečanje je bilo posvečeno 70. obletnici izgona dr. Franca Močnika, tedanjega apostolskega administratorja jugoslovanskega dela Goriške Nadškofije.

Združenje vsako leto organizira dve srečanji, na katerih skuša približati stališča in poglede na zgodovinske dogodke ali na razne osebnosti, ki so zaznamovale medetnične odnose in pozitivno vplivale na potek zgodovine, ne glede na ideološke ali druge različne pristope. Zgodovinski okvir o prvih povojnih letih in izgonu dr. F. Močnika iz tedanje Jugoslavije sredi oktobra 1947 je podal zgodovinar in sodelavec SCNR dr. Renato Podbersič.

Vse objave