Srečanje z vodstvom INŠTITUTA ZA PROUČEVANJE TOTALITARNIH REŽIMOV in ARHIVA OBVEŠČEVALNIH SLUŽB IZ PRAGE ter PODPIS SPORAZUMA O SODELOVANJU

Ljubljana (8.6.2011) – V četrtek 2. in v petek, 3. junija 2011, je Študijski center za narodno spravo gostil vodstvo Inštituta za proučevanje totalitarnih režimov (USTR) in Arhiva obveščevalnih služb (ABS), ki deluje v okviru omenjenega Inštituta. V četrtek sta o nastanku in delovanju Inštituta ter Arhiva spregovorila direktor mag. Daniel Herman in nekdanji direktor, sedaj svetovalec dr. Pavel Žáček. V petek, pa je bil podpisan tripartitni sporazum o sodelovanju med Študijskim centrom za narodno spravo, Inštitutom za proučevanje totalitarnih režimov in Arhivom obveščevalnih služb.

Direktorica SCNR, mag. Andreja Valič pozdravlja češke kolege.

Predavanje "The Czech experience: Don't hide the truth" in predstavitev Inštituta USTR in Arhiva ABS

Prvi dan obiska sta o nastanku in delovanju Inštituta ter Arhiva spregovorila direktor mag. Daniel Herman in njegov svetovalec dr. Pavel Žáček. Dr. Pavel Žáček, nekdanji študentski aktivist "žametne revolucije" leta 1989, je v uro in pol trajajočem predavanju z naslovom: "The Czech experience: Don't hide the truth" predstavil delovanje Arhiva obveščevalnih služb in spregovoril o dostopu do arhivskih dokumentov na Češkem. Češka po letu 2008, ko je odprla skoraj vse arhive nekdanje politične policije, velja za najbolj liberalno državo glede dostopa do dokumentov nekdanja tajne policije.  

Med predavanjem dr. Pavla Žačka.

Inštitut, ki deluje kot vladna ustanova, upravlja svet, sestavljen iz članov, ki jih na predlog predsednika države, poslanske zbornice in civilnih organizacij imenuje češki parlament. V Arhivu obveščevalnih služb, ki deluje znotraj inštituta, hranijo obsežen fond. Ta zajema več kot 19 kilometrov raznovrstnega gradiva: papirnate dokumente, filme, mikrofilme in več kot 220.000 osebnih dosjejev sodelavcev tajne policije.

Vodja arhiva nekdanjih tajnih služb Jana  Poddaná.

Po bedah dr. Žáčka je prav zdaj primeren čas za odpiranje tajnih arhivov policije, saj so nekdanji šefi in informatorji še živi in lahko izpričajo svoje poglede na svoja nekdanja početja. Kljub liberaliziranemu dostopu do arhivskega gradiva, pa Čehi zelo dobro vedo kako varovati občutljive osebne podatke, katerih razkritje bi poseglo v posameznikovo zasebnost. Primeri, kjer omejujejo dostop do gradiva, so na Češkem kljub vsemu redki. Upravičen razlog za nedostopnost posameznih dokumentov je njihova pomembnost za varnost in obrambo države ali poseganje v strateške gospodarske interese.   Na Češkem škandalov zaradi liberalnega dostopa do arhivskega gradiva skorajda ni. Izjema je afera Milana Kundere, ki je za Češko pomenila novo kvaliteto v javni razpravi o preteklosti in spodbudila zanimanje mlajše generacije.

Po predavanju dr. Žáčka, je dr. Neela Winkelmann predstavila še delovanje Evropske platforme spomina in vesti, ki združuje predstavnike različnih evropskih držav, z izkušnjo totalitarne preteklosti. Platforma se ustanavlja na temelju Praške deklaracije in resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmih. Vsebinsko izhodišče platforme izhaja iz dejstva, da so številne evropske države doživele nasilje totalitarnih sistemov in kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin v 20. stoletju. Doživete grozote je potrebno osvestiti in jih ovrednotiti kot del skupne evropske zgodovine. To zgodovinsko izkušnjo je potrebno uporabiti v izobraževalnem procesu, in sicer kot sredstvo za poudarjanje pomena temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter vladavine prava in drugih vrednot, na katerih temelji Evropska Unija. Temeljno izhodišče je, da je potrebno vse totalitarne sisteme obravnavati z enakimi merili.

Z leve proti desni: direktor USTR, mag. Daniel Herman, direktorica SCNR, mag. Andreja Valič in češki veleposlanik v Sloveniji, Nj. ekscelenca Petr Voznica.

Podpis sporazuma o sodelovanju

Drugi dan obiska, v petek 3. junija, je bil podlagi poslanstev, ustanovitvenih aktov in sodelovanja v okviru Evropske platforme spomina in vesti med Inštitutom za proučevanje totalitarnih režimov iz Prage, Arhivom obveščevalnih služb Češke republike in Študijskim centrom za narodno spravo, na sedežu Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani podpisan Sporazum o sodelovanju. Sporazum temelji na pobudi predstavnikov vseh treh institucij o medsebojni izmenjavi znanstveno raziskovalnih izsledkov, strokovnih izkušenj in je pravno neobvezujoč (gentlemen’s agreement).

Nagovor češkega veleposlanika.

Omenjeni sporazum vključuje sodelovanje in izmenjavo izkušenj na področju znanstvenih raziskav, izobraževalnih projektov ter dokumentarnega in arhivskega gradiva. Podpisniki sporazuma so mag. Daniel Herman, direktor Inštituta za proučevanje totalitarnih režimov, dr. Jana Poddaná, direktorica Arhiva obveščevalnih služb in mag. Andreja Valič, direktorica Študijskega centra za narodno spravo. Podpis sporazuma je potekal v navzočnosti češkega veleposlanika v Republiki Sloveniji Njegove ekscelence Petra Voznice. Sporazum je sklenjen za obdobje petih let z izvirniki v češkem in slovenskem jeziku.

Podpis tripartitnega sporazuma o sodelovanju.

Vse objave