Svet zavoda

dr. Damjan Hančič
predsednik
doc. dr. Tamara Griesser Pečar
članica
izr. prof. dr. Aleš Maver
član
dr. Matic Batič
član
dr. Bernard Nežmah
član
dr. Jože Možina
član
Slavko Žižek
član