Svet zavoda

dr. Damjan Hančič
predsednik
doc. dr. Tamara Griesser Pečar
članica
prof. dr. Lovro Šturm
član
prof. dr. Darko Friš
član
dr. Bernard Nežmah
član