Svet zavoda

dr. Damjan Hančič
predsednik
doc. dr. Tamara Griesser Pečar
članica
prof. dr. Lovro Šturm
član
prof. dr. Darko Friš
član
dr. Bernard Nežmah
član
dr. Jože Možina
član
Slavko Žižek
član