Udeležba direktorice mag. Andreje Valič na mednarodni konferenci v Berlinu

V četrtek 29. in petek 30. aprila bo na Evropski akademiji v Berlinu potekala mednarodna konferenca "Evropa se spominja za prihodnost". Konference se udeležuje tudi direktorica SCNR, mag Andreja Valič, ki bo predstavila referat v enem od panelov, ki nosi naslov " Kaj smo dosegli? Kako naprej".

V tem panelu bo mag. Valičeva skupaj z ostalimi referenti, med njimi tudi Marekom Prawdo -  poljskim veleposlanikom v Berlinu, skušala odgovoriti na vprašanja: kaj pričakujejo državljani Evrope od zgodovinskega  preučevanja? Kakšni so cilji raziskovalcev  zgodovine komunizma, fašizma in totalitarizma? Kje tičijo politični interesi? Katere so skupne značilnosti in nasprotja, konflikti in asimetrije, nesporazumi in zmote vzajemnega sprejemanja zgodovine Evropejcev? Ima preučevanje zgodovine učinek tudi v demokratičnem ravnanju Evropejcev? So ideali evropske demokracije privlačni in prenosljivi?

Vse objave