Udeležba na konferenci School vs. Memory, Conflict, Identity, Coexistence v Pragi

Ljubljana (13. 10. 2014) - V petek 10. oktobra in v soboto 11. oktobra je v Pragi potekala konferenca School vs. Memory, Conflict, Identity, Coexistence (Central Europe). Udeleženci konference so se ukvarjali s fenomenom spomina, tako kulturnim oziroma kolektivnom kot individualnim, ter vlogo šole kot inštitucije, ki skrbi za prenos znanja in v tem kontekstu tudi komponent kulturnega ali celo nacionalnega kulturnega spomina.

Med konceptoma spomina in znanja, ki se posreduje v šoli, lahko seveda obstajajo napetosti. Predavatelji so se ukvarjali z različnimi vprašanji: kakšne so težave uporabe spominov v šoli; kako se oblikujejo spomini; kakšna je vloga družinskega spomina pri nastanku zgodovinske zavesti; kje nastajajo trenja med naracijami, oblikovanimi doma, in tistimi, ki se posredujejo v šoli; kako je videti vpliv uporabe spomina v razredu.

BzktKtTCEAAAfRg

Konferenco so organizirali Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Filozofska fakulteta Karlove univerze v Pragi ter Ministrstvo za izobraževanje, mladino in šport. Iz Študijskega centra za narodno spravo se je konference udeležila Jelka Piškurić, ki se je dotaknila pluralnosti spominov, ki obstajajo o slovenski novejši zgodovini, ter skušala pokazati, kaj vpliva na oblikovanje teh spominov. Iz Slovenije se je konference udeležila še Nina Zupan Šorli, ki je predstavila drugačen pristop pri učenju zgodovine, ki preko zbiranja družinskih zgodb aktivno vključuje dijake. Pri tem projektu je sodeloval tudi Študijski center za narodno spravo. Več o programu konference si lahko preberete na naslednji povezavi: http://schoolxmemory.eu/files/BOOK_Eng.pdf.

   Vse objave