Udeležba na Tomšičevem simpoziju

Ljubljana (3. 10. 2016) - V petek, 30. septembra 2016 je v dvorani krajevnega doma v Šmarci v organizaciji Društva Demos na Kamniškem, Društva sv. Jakoba, Socialne akademije in KS Šmarca potekal simpozij o začetniku slovenske demokratizacije na političnem in sindikalnem področju Francetu Tomšiču. Simpozija se je udeležila tudi direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver, ki je na simpoziju predstavila referat »France Tomšič in njegov čas«.

Program simpozija je bil zasnovan tako, da je 12 referentov osvetlilo ne samo večplastno osebnost Franceta Tomšiča, pač pa tudi širši okvir družbenega in političnega okolja, v katerem je deloval in mnogokrat potegnili tudi vzporednice z današnjim časom. Obdobje sredine in zlasti konca 80-tih let 20. stoletja je bilo navdano z upanjem in veliko željo po spremembah, zato je bil France Tomšič s svojimi lastnostmi kot so: odgovornost, energičnost, izkušnje s politično kulturo in socialno demokracijo v zahodni Nemčiji, zasledovanje konkretnih rezultatov dela in zlasti velika strpnost do političnih nasprotnikov tista oseba, ki je že na začetku teh procesov potegnila »voz zgodovine« v pravo smer. Njegova premočrtnost, ki je izhajala tudi iz dejstva, da je pripadal tehnični in ne družboslovni inteligenci, je veliko pripomogla k uspehu njegovih prizadevanj.

dscn7624Dr. Andreja Valič Zver med predstavitvijo referata.

V prvem delu simpozija so dr. Aleš Maver, prof. dr. Janko Prunk in prof. dr. Stane Granda podali nekoliko širši pogled na zgodovinski razvoj socialne demokracije in sindikalizma v Evropi in pri nas od srede 19 stoletja naprej pa vse do današnjih dni, ko socialna demokracija pravzaprav spet išče svojo pravo identiteto. Drugi del simpozija, v katerem so sodelovali dr. Andreja Valič Zver, doc. dr. Milan Balažic in prof. dr. Bogomir Kovač je bil namenjen osvetlitvi vloge in pomena Franceta Tomšiča v procesih demokratizacije političnega in sindikalnega življenja in osamosvojitve. V tretjem in četrtem delu simpozija so nastopili referenti, ki so s Tomšičem dlje časa tudi sami aktivno sodelovali. Predstavili so spomine nanj in na posamezne pomembne dogodke, ki so zgodili v času sodelovanja z njim. To so bili: Andrej Magajna, dr. Gorazd Drevenšek, Jože Erčulj, mag. Branko Grims, Anton Tomažič in Igor Podbrežnik.

Prispevki referentov bodo naslednje leto tudi objavljeni v posebnem zborniku.

Vse objave