Udeležba sodelavcev SCNR na mednarodni konferenci "20 LET POZNEJE"

Ljubljana (27.11.2009) – V četrtek 26.11 in petek 27.11. je v Ljubljani v organizaciji Inštituta dr. Jožeta Pučnika potekala dvodnevna mednarodna konferenca z naslovom »20 let pozneje«, ki je bila posvečena 20 letnici nastanka DEMOS-a, koalicije strank, ki je čez nekaj mesecev Slovenijo popeljala na pot demokratične preobrazbe, čez dve leti pa v državno samostojnost. Konference smo se udeležili tudi sodelavci SCNR, direktorica mag. Andreja Valič je v petek vodila tudi panel, na katerem so referate predstavili dr. Milan Zver, Tunne Kelam iz Estonije, Laszlo Tőkés iz Romunije in Drago Jančar.

  VIDEO: Direktorica SCNR, mag. Andreja Valič o panelu, ki ga je vodila in o vtisih s celotne konference.

Nekaj poudarkov s konference   Konferenca je postregla s številnimi novimi spoznanji in gledanji na dogodke izpred 20 let, tudi v luči razvoja v kasnejših letih. Naj navedemo samo nekatere: dr. Bernard Nežmah je ugotovil, da je "berlinski zid" v Ljubljani padel že poleti leta 1988 z uporom ljudstva proti sojenju vojaškega sodišča  v procesu proti četverici JBTZ, v Berlinu je zid padel 9. novembra 1989, v Moskvi pa 21. avgusta 1991.

konferencapucnik1 Konference se je udeležilo veliko število udeležencev, med njimi tudi akterji dogodkov izpred 20 let.

Zelo neposredno, pa je slovensko kulturno-politično mentaliteto okarakteriziral ekonomist mag. Bernard Berščič, ki je rekel, da smo v Sloveniji še daleč od pravega tržnega gospodarstva, kajti prepogoj za to je tudi sprememba vrednot, Slovenci pa bi radi razmišljali še po socialistično, materialno pa bi bili radi v kapitalizmu. Izpostavil je tudi, da je slovenska družba izrazito zavistna in da je to tudi ovira za naš kvalitetnejši razvoj.

konferencapucnik2 Predsednik Inštituta dr. Jožeta Pučnika, dr. Mihael Brejc pozdravlja udeležence konference.

Nekaj razpravljalcev je tudi opozorilo na dejstvo, da se Slovenija nekoliko počasneje izvija iz primeža socialistične miselnosti tudi zaradi tega, ker je bila edino v Sloveniji tako kot v Rusiji izvedena avtentična komunistična revolucija in tako komunistični režim ni bil vpeljan kot posledica sovjeske zasedbe, kot je bilo to v primeru ostalih vzhodno-evropskih držav.

konferencapucnik8 Mag. Andreja Valič z evropskima poslancema, sicer referentoma na konferenci, Tunnejem Kelamom in Laszlom Tőkésem.

konferencapucnik5Predsednik Evropske ljudske stranke,  Wilfried Martens direktorici SCNR podpisuje izvod svoje avtobiografske knjige "Europe: I Struggle, I Overcome", ki jo je predstavil v okviru konference.

Vse objave