Udeležba na 8. Kongresu Hrvaškega žrtvoslovnega društva v Zagrebu

Ljubljana (11.11.2019) – V petek, 8. 11. 2019 se je direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver kot predstavnica SCNR in članica izvršilnega odbora Evropske platforme spomina in vesti udeležila 8. kongresa Hrvaškega žrtvoslovnega društva(HŽD) v Zagrebu. 

Dr. Andreja Valič Zver je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavila tudi nedavno sprejeto resolucijo Evropskega parlamenta o pomembnosti spominjanja za prihodnost Evrope (2019/2819 (RSP)): http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_SL.html

Udeleženci prvega dne kongresa, ki je potekal v prostorih Centra za hrvaške študije v Zagrebu. 


Vse objave