Umrl Pavle Borštnik iz Clevelanda

V četrtek, 24. septembra 2020 je v starosti 95 let v Clevelandu umrl velik domoljub, aktivni sodelavec slovenske skupnosti v Clevelandu in pričevalec Pavle Borštnik. Svojo življenjsko pot je opisal v knjigi z naslovom "Moj čas", ki je izšla pri tržaški založbi Mladika in v kateri je spregovoril o medvojnih časih, v katerih se je kot član Sokola pridružil četnikom in se nato ob koncu vojne umaknil v Italijo. Begunska pot ga je pripeljala v Severno Ameriko, kjer je postal vnet zbiralec gradiva o komunističnih žrtvah in zapisovalec spominov na tragično slovensko zgodovino.

S Študijskim centrom za narodno spravo je bil še posebej povezan, saj sta nam z ženo Miro Kosem Borštnik večkrat na široko odprla vrata svojega doma, nas gostila in nam omogočila, da smo se preko njiju srečali s številnimi pričevalci in člani slovenske skupnosti v Clevelandu. Njuno sodelovanje je močno preseglo običajno gostoljubje, za kar smo jima še posebej hvaležni. Pavel nam je kot pričevalec zaupal tudi svojo bogato življenjsko pot.

Stiki z družino Borštnik se preko elektronske pošte nadaljujejo tudi danes. Ob izgubi velikega domoljuba, dragega moža in očeta izrekamo gospe Miri in vsej družini iskreno sožalje. Pogrešali bomo njegov iskriv pogled in izreden spomin. Iskreno smo mu hvaležni za njegovo pokončno držo in živo pričevanje zvestobe slovenstvu. Naj počiva v Bogu!

Objavljamo kratek zapis Pavla Borštnika, ki nam ga je izročil ob obisku leta 2011 in v katerih je strnil svoje spomine na rešenca iz Kočevskega Roga Milana Zajca.

Spomini Pavla Borštnik na Milana Zajca.docx

Vse objave