V Buenos Airesu je umrl dr. Marko Kremžar

V štiriindevetdesetem letu se je v Buenos Airesu poslovil dr. Marko Kremžar, ekonomist, politik, pisatelj in publicist ter ena izmed osrednjih osebnosti slovenske politične emigracije in zadnji predsednik Slovenske ljudske stranke v izseljenstvu. Po združitvi z SKD leta 1992 pa je postal tudi podpredsednik Slovenskih krščanskih demokratov.

Marko Kremžar se je rodil 17. aprila 1928 v ljubljanskih Mostah, kot sin časnikarja Franceta Kremžarja in Slavice, rojene Abram. Mladenič Marko se je ob koncu druge svetovne vojne pridružil slovenskim domobrancem in se z njimi umaknil na Koroško. S prvim transportom je bil vrnjen 27. maja 1945, z zvijačo prepeljan v Slovenijo in zaprt v taboriščih v Kranju in Št. Vidu, potem pa v centralnih zaporih v Ljubljani.

Leta 1946 je zbežal čez mejo v Avstrijo, v begunskem taborišču v Spittalu je maturiral na begunski gimnaziji, ki jo je vodil ravnatelj prof. Marko Bajuk in se vpisal na filozofsko fakulteto univerze v Gradcu.

Leta 1949 se je s starši izselil v Argentino, naselili so se v Buenos Airesu. Sprva se je preživljal kot tovarniški delavec, kasneje pa kot uradnik. Ob delu je nadaljeval študij in se vpisal na ekonomsko fakulteto univerze v Buenos Airesu, kjer je leta 1958 diplomiral, leta 1973 pa še doktoriral iz gospodarskih ved. Deloval je predvsem kot gospodarstvenik in ekonomist, hkrati pa kot eden vodilnih politikov v izseljenstvu. Po smrti Miloša Stareta, načelnika zgodovinske Slovenske Ljudske Stranke (SLS), je bil izvoljen za njenega načelnika in jo vodil od leta 1984, vse do združitve s Slovenskimi Krščanskimi Demokrati (SKD) v domovini.

Pomemben je bil tudi kot organizator in pedagog slovenskega srednjega šolstva v slovenski skupnosti v Buenos Airesu. Dr. M. Kremžar je v Buenos Airesu organiziral literarni krožek za srednješolce, iz katerega je leta 1960 nastal Slovenski srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka. Na tem tečaju je bil več let ravnatelj, kot profesor pa je poučeval kar petdeset let, vse do leta 2008.

Pokojni dr. Marko Kremžar je razvil bogato literarno dejavnost, kot so novele in drame, še bolj pa strokovno, predvsem sociološke in politološke razprave. Napisal je vrsto knjig o vprašanjih novejše slovenske zgodovine, državljanske vojne in njenih posledic. Objavil je več kot 500 člankov in razgovorov, ki so izšli v Svobodni Sloveniji, Duhovnem življenju, Meddobju, po demokratizaciji in osamosvojitvi pa tudi v časopisih in revijah v Sloveniji. Leta 2008 je za delo Čas tesnobe in upanja prejel 46. literarno nagrado Vstajenje.

Dr. Marko Kremžar je bil povezan tudi s Študijskim centrom za narodno spravo. Od ustanovitve je naklonjeno gledal na naše delovanje, z njim smo vzdrževali redne stike po elektronski pošti, naši sodelavci pa smo ga tudi večkrat obiskali na njegovem domu v Buenos Airesu med delovnimi obiski pri rojakih v prostrani deželi ob Srebrni reki.

Sodelavci SCNR ob smrti dr. Marka Kremžarja svojcem izrekamo iskreno sožalje.

Vse objave