V Pragi uradno ustanovljena Platforma evropskega spomina in vesti

Ljubljana (17. 10. 2011) – V petek, 14. oktobra 2011 so v Pragi direktorji enaindvajsetih partnerskih inštitutov in organizacij, specializiranih za raziskovanje totalitarne zgodovine, iz trinajstih evropskih držav, podpisali ustanovni dokument Platforme evropskega spomina in vesti. Študijski center za narodno spravo, pod vodstvom direktorice mag. Andreje Valič Zver, je bil eden izmed podpisnikov Platforme. Na predlog poljske, nemške, madžarske in romunske delegacije je bila direktorica Valičeva izvoljena v petčlanski Izvršilni odbor Evropske platforme; predsednik Platforme je postal Šved Göran Lindblad, izvršna direktorica pa Čehinja dr. Neela Winkelmanova.

Slovesnost, ki je potekala pod pokroviteljstvom in v prisotnosti predsednika vlade Republike Češke Petra Nečasa, predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana in predsednika poljske vlade Donalda Tuska, je bil vzporeden dogodek na vrhu predsednikov vlad Višegrajske skupine.

V prisotnosti predsednika vlade Republike Češke Petra Nečasa, predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana in predsednika poljske vlade Donalda Tuska direktorica Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič Zver podpisuje pristop v Evropsko platformo spomina in vesti.

Ustanovitev Platforme evropskega spomina in vesti je 2. aprila 2009 podprl Evropski parlament z Resolucijo o evropskem zavedanju in totalitarizmih. Resolucija je vključevala zahtevo po ustanovitvi Platforme evropskega spomina in vesti, ki bi zagotavljala podporo za mreženje in sodelovanje med nacionalnimi raziskovalnimi inštituti, specializiranimi za preučevanje totalitarne zgodovine, za ustanovitev skupnega evropskega dokumentacijskega centra ter postavitev obeležja žrtvam vseh totalitarnih režimov.

Člani Izvršnega odbora Evropske platforme (od leve proti desni): Siegfried Reiprich iz Nemčije, Göran Lindblad iz Švedske, mag. Andreja Valič iz Slovenije, Pawel Ukielski iz Poljske in Szolt Szilagyi iz Romunije. 

Novembra 2008 je bila ustanovljena stalna delovna skupina Platforme evropskega spomina in vesti, kot skupna iniciativa češke vlade in Inštituta za študij totalitarnih režimov, ki je koordiniral delo delovne skupine. Slovenski Študijski center za narodno spravo je v delovni skupini vse od njene ustanovitve dalje aktivno sodeloval.

Ustanovitev Platforme evropskega spomina in vesti je 15. junija 2009 podprl Svet Evropske unije za splošne zadeve in zunanje odnose, 9. – 10. junija 2011 pa še Svet EU za zakonodajo in notranje zadeve, ter ga potrdil s sprejetjem Varšavske deklaracije 23. avgusta 2011.

Predstavniki enaindvajsetih nacionalnih institucij, ki so v Pragi uradno ustanovile Evropsko platformo spomina in vesti.

Evropska komisija je v svojem poročilu z naslovom » Spomin na zločine totalitarnih režimov v Evropi« z dne 22. decembra 2010, Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije predstavila Platformo evropskega spomina in vesti kot pomembno evropsko iniciativo. Kot razlaga Evropska komisija, je naloga platforme: »…povezovanje akterjev iz držav članic, vključitev akademskih in neodvisnih raziskovalcev in ekspertov, izmenjava izkušenj, analiz in dobrih praks, promoviranje kolektivnega spomina skozi vzgojno – izobraževalne procese…«.

Že v sredo, 19. oktobra 2011, se članice Evropske platforme spomina in vesti udeležujejo javne tribune v Evropskem parlamentu, ki bo spregovorila o poročilu Evropske komisije o spominu na totalitarne režime.

Vse objave