VABILO K ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB ZA PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

Spoštovani,

v kolikor ste pravna pisarna z izkušnjami na področju javnega sektorja in javnih zavodov vas Študijski center za narodno spravo, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, vljudno vabi k oddaji ponudbe za izvedbo sledečih pravnih storitev:

  • kadrovsko in delovno-pravno področje z zakonsko ustrezno in aktualno interno dokumentacijo v skladu z ZDR-1, kolektivnimi pogodbami;
  • varstvo osebnih podatkov in ureditev v skladu z GDPR;
  • priprava internih delovno-pravnih aktov (sklep o odmeri letnega dopusta, priprava pogodb o zaposlitvi, aneksov k pogodbam o zaposlitvi ipd.);
  • priprava internih aktov;
  • svetovanje pri izvedbi zahtevnejših postopkov z delovno-pravnega področja;
  • druge odvetniške storitve glede na vsakokratne potrebe naročnika.

 

Pravne storitve se opravljajo za naročnika. Pogodba se sklene za obdobje 3 let, predvidoma od 1. 1. 2022.

Prosimo vas, da v ponudbi opredelite:

  • polno ime in sedež ponudnika ter podatke o zakonitem zastopniku;
  • ceno za pravne storitve glede na urno postavko;
  • rok veljavnosti ponudbe ter odgovorno osebo ponudnika (skupaj s kontaktnimi podatki);
  • reference ponudnika (zadošča opisno, brez navedbe konkretnih strank);

 

Izbrani izvajalec bo naročniku račune za opravljene storitve izstavljal mesečno, v tekočem mesecu za pretekli mesec. Računu mora biti priložena specifikacija. Rok plačila je najmanj 30 dni od datuma izdaje računa.

Prosimo vas, da vašo ponudbo oddate po elektronski pošti na naslov: info@scnr.si, najkasneje do dne 21. 12. 2021, s pripisom »Ponudba za pravne storitve«.

 

Z vljudnimi pozdravi.

Vse objave