Vabilo na mednarodni znanstveni posvet Človekove pravice in temeljne svoboščine: ZA VSE ČASE!

Ob 10. decembru, svetovnem dnevu človekovih pravic, pripravlja Študijski center za narodno spravo, v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, Loškim muzejem Škofja Loka, Kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka in Muzejskim društvom Škofja Loka, mednarodni znanstveni posvet z naslovom Človekove pravice in temeljne svoboščine: ZA VSE ČASE!

Posvet bo potekal v Škofji Loki, 7. in 8. decembra 2016, v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1,  in je namenjen najširši javnosti.

NAMEN POSVETA Prizadevanji za spoštovanje človekovih pravic in dostojanstvo človeka sodita med najbolj plemenita prizadevanja človeštva. Iz tega izhaja priznanje temeljnih vrednot svobode, enakosti, pravičnosti in miru na svetu. Zanikanje in teptanje človekovih pravic sta pripeljala do sprevrženih dejanj, žaljivih za človeško zgodovino. Človekova svoboda in dostojanstvo sta še posebej okrnjena v nedemokratičnih družbah. Sodobna slovenska zgodovina je bila zaznamovana s totalitarnimi sistemi, v katerih so bile drastično kršene človekove pravice in svoboščine. Posledice totalitarnih režimov so močno zaznamovale tudi sosednje države. Namen posveta je osvetliti različne oblike teptanja človekovih pravic, opozoriti na njihove posledice, nagovoriti strokovno in širšo javnost in si na tak način prizadevati, da se omenjene kršitve ne bi več ponavljale.

GOSTJE IN PREDAVATELJI K sodelovanju so vabljeni zgodovinarji, arhivisti, pravniki, sociologi, publicisti in drugi raziskovalci s področja družboslovja in humanistike, ki bodo v svojih prispevkih predstavili ter opozorili na kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenskem in hrvaškem prostoru v 20. stoletju. Posebej so vabljeni k sodelovanju avtorji, ki bodo v svojih prispevkih spregovorili o lokalni tematiki in o primerih kršenja človekovih pravic nad posamezniki ali skupinami na območju Škofje Loke in okolice.

ZAKAJ ŠKOFJA LOKA? Škofjo Loko so med drugo svetovno vojno najprej zasedle italijanske sile (13. aprila 1941), nato pa je to ozemlje okupirala nemška vojska (17. aprila 1941). Prvi prebivalci mesta so bili aretirani s strani Gestapa že 6. maja 1941, v naslednjih tednih je bilo 26 družin izgnanih v Srbijo. Februarja leta 1944 so nemški okupatorji za Kamnitnikom ustrelili 50 talcev. Škofja Loka z okolico je bila prizorišče strahot predvsem po koncu druge svetovne vojne. Neposredno po vojni je bil na Loškem gradu zbirni center za iz Vetrinja vrnjene domobrance, ki so jih od tod vozili v smrt v Kočevski Rog in na druga morišča po Sloveniji, nato zapori za nemške vojne ujetnike in kazensko poboljševalni zavod. Maja 2015, ob 70-letnici konca druge svetovne vojne, so civilnodružbene organizacije v nekdanjem Nunskem samostanu v Škofji Loki pripravile odmeven projekt ČLOVEK, GLEJ in spominsko leto zaključile s sklopom dogodkov ČLOVEK, GLEJ NAPREJ. Mednarodni znanstveni posvet ZA VSE ČASE! predstavlja nadaljevanje prizadevanj, da se stvari poimenuje z njihovimi imeni in se jih osvetli z znanstvenega vidika.

LOKACIJA POSVETA Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka POTEK POSVETA

-    7. december, ob 17.00 slavnostno odprtje s pozdravnima nagovoroma varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer in direktorice Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreje Valič Zver. Sledi uvodni panel posveta. -    8. december, od 9.30 do 18.30 nadaljevanje mednarodnega znanstvenega posveta

VZPOREDNI DOGODKI •    Razstava STOP, CENZURA! Prepovedana literatura in knjižnice 1945–1991 (NUK) atrij Starega župnišča, Mestni trg 38, 7.–10. december. o    Branje prepovedane literature ob odprtju razstave, atrij Starega župnišča, 7. december, ob 19.00 o    Javno vodstvo po razstavi z avtorico Heleno Janežič: 8. december, od 15.00 do 16.00 9. december, od 17.00 do 18.00 10. december, od 10.00 in 11.00 Vstop prost! •    Sv. maša za žrtve medvojnega in povojnega nasilja na Škofjeloškem Cerkev sprave – nunska cerkev, Blaževa ulica, 7. december, ob 20.00 Somaševanje duhovnikov Dekanije Škofja Loka bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM, pel bo Škofjeloški oktet. •    Voden ogled Loškega muzeja Škofja Loka Grajska pot 13, 8. december, od 13.00 do 16.00 Razstava STOP, CENZURA! Prepovedana literatura in knjižnice 1945–1991

Vas zanima, katere so štiri uradno prepovedane slovenske knjige? V SFR Jugoslaviji (1945–1991) cenzura uradno sicer ni obstajala, pa vendar so takoj po koncu vojne nastali trije seznami prepovedanih avtorjev, že aprila 1945 pa je bil sprejet sklep o čiščenju knjigarn in knjižnic. Na seznamu so se znašle knjige, »katerih vsebina je nasprotna našemu gledanju na poglavitna življenjska vprašanja«. Romale so na uničenje, tiste z več sreče pa v bunkerje posameznih ustanov. Na razstavi je predstavljen skrivnostni D fond Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer se je v 45 letih nabralo skoraj 700 knjig in več kot 140 naslovov periodike. Avtorica razstave je Helena Janežič (NUK).

Odprtje razstave STOP, CENZURA! z branjem prepovedane literature

V naši polpretekli zgodovini so se v tako imenovanih »bunkerjih« knjižnic znašli številni avtorji, katerih pogledi se niso skladali z uradnim pogledom na poglavitna življenjska vprašanja. Mnogih med njimi se ni smelo niti omenjati. Z recitalom, ki so ga ob razstavi STOP, CENZURA! pripravili sodelavci Narodne in univerzitetne knjižnice Manja Gatalo, Meta Kojc, Borut Osojnik, Boris Rifl, Marijan Rupert, Mojca Trtnik ter avtorica razstave Helena Janežič, na violini pa jih spremlja Andrej Kopač, se nekdaj prepovedani in nezaželeni avtorji vračajo v slovenski panteon.

ORGANIZATORJI:

Študijski center za narodno spravo – SCNR, www.scnr.si Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK, www.nuk.uni-lj.si Loški muzej Škofja Loka, www.loski-muzej.si Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, www.staraloka.si Muzejsko društvo Škofja Loka, www.mdloka.si

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

dr. Damjan Hančič, SCNR, predsednik Marta Keršič, SCNR Helena Janežič, NUK mag. Jože Štukl, Loški muzej Škofja Loka Biljana Ristić, Loški muzej Škofja Loka Klemen Karlin, Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka mag. Aleksander Igličar, Muzejsko društvo Škofja Loka

INFORMACIJE:

Marta Keršič, SCNR, marta.kersic@scnr.si, tel.: 01/230 67 05 Helena Janežič, NUK, helena.janezic@nuk.uni-lj.si, tel.: 01/200 11 13

Vse objave