Video dogodki SCNR

Spoštovani prijatelji, sodelavci, vsi ki spremljate delo Študijskega centra za narodno spravo

Razmere, s katerimi se soočamo nam onemogočajo, da bi se srečevali na skupnih dogodkih, okroglih mizah, konferencah in drugih oblikah druženja.

Da ne bi izgubili stika z vami, našim zvestim občinstvom, bomo še vedno nadaljevali z organizacijo dogodkov, vendar v nekoliko drugačni obliki, ki nam jih narekujejo spremenjene razmere. Pošiljali vam bomo krajše predstavitve, pogovore, razmišljanja, pričevanja in vas seznanjali z aktualnostmi v video obliki in zapisih, ki jih boste prejemali po elektronski pošti in bodo dostopni na naši spletni strani www.scnr.si

Vabimo vas, da nas spremljate preko video posnetkov, spletne strani in socialnih omrežij in nam prisluhnete. Posnetke posredujte tudi tistim, ki jim uporaba računalnika ni najbolj domača, blizu pa jim je zanimanje za novejšo slovensko zgodovino. Veseli bomo vašega virtualnega obiska in odziva!


2022:

1. video dogodek: Pričevanje Helene Gaser (roj. Arnež) in Pavle Hauptman (roj. Arnež), 11. 1. 2022:

https://www.scnr.si/1-video-dogodek-v-letu-2022-pricevanje-helene-gaser-roj-arnez-in-pavle-hauptman-roj-arnez.html


2. video dogodek: Predstavitev spletne strani Zakladnica spominov, 9. 2. 2022:

https://www.scnr.si/2-video-dogodek-predstavitev-spletne-strani-zakladnica-spominov.html 


3. video dogodek: Pričevanje Antona Goleža in Marije Milač Golež, 9. 3. 2022:

https://www.scnr.si/3-video-dogodek-prievanje-antona-golea-in-marije-mila-gole.html


4. video dogodek: Predavanje Alenke Puhar, Angela Vode - modrost poznih let, 23. 3. 2022:

https://www.scnr.si/4-video-dogodek-predavanje-alenke-puhar-angela-vode-modrost-poznih-let.html


5. video dogodek: Predstavitev biografije Lambert Ehrlich  ̶  prerok slovenskega naroda, 20. 4. 2022:
https://www.scnr.si/5-video-dogodek-predstavitev-biografije-lambert-ehrlich-prerok-slovenskega-naroda.html


6. video dogodek: Predstavitev monografije Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici, 5. 5. 2022:

https://www.scnr.si/6-video-dogodek-predstavitev-monografije-koirjevi-in-matjaeva-vojska-v-sevnici.html


7. video dogodek: Okrogla miza o Kočevskem procesu: BREZ PRAVICE DO PRITOŽBE, 18. 5. 2022:

https://www.scnr.si/7-video-dogodek-okrogla-miza-o-koevskem-procesu-brez-pravice-do-pritobe.html


8. video dogodek: Znanstveni posvet - MISEL O SAMOSTOJNI IN NEODVISNI SLOVENIJI MED SLOVENSKO EMIGRACIJO, 15. 6. 2022: 

https://www.scnr.si/8-video-dogodek-znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo.html


9. video dogodek: Pričevanje Anice Rahne, 5. 7. 2022:  https://www.scnr.si/9-video-dogodek-prievanje-anice-rahne.html2021:

1. video dogodek: Video pričevanje: Marije Tomažič Lavrisha, 28. 1. 2021:

https://www.scnr.si/1-video-dogodek-v-letu-2021-video-pricevanje-marije-tomazic-lavrisha-19202020.html 


2. video dogodek: Predstavitev knjige "Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941-1945", 9. 2. 2021:

https://www.scnr.si/2-video-dogodek-predstavitev-knjige-revolucionarno-nasilje-na-junem-notranjskem-19411945.html 


3. video dogodek: Predstavitev publikacije "Širimo pogled: Prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo", 26. 2. 2021:

https://www.scnr.si/3-video-dogodek-predstavitev-publikacije-irimo-pogled-prvo-desetletje-tudijskega-centra-za-narodno-spravo.html 


4. video dogodek: Predstavitev knjige "Narod sodi:" Sodišče slovenske narodne časti, 10. 3. 2021:

https://www.scnr.si/4-video-dogodek-predstavitev-knjige-narod-sodi-sodie-slovenske-narodne-asti.html 


5. video dogodek: Video pričevanje: Mari Kosem Celestina, 30. 3. 2021:

https://www.scnr.si/5-video-dogodek-video-prievanje-mari-kosem-celestina.html


6. video dogodek: Video pričevanje: Jože Tominc, 19. 4. 2021:

https://www.scnr.si/6-video-dogodek-video-prievanje-joe-tominc.html


7. video dogodek: Predstavitev revije Dileme, (letnik 4/2020, št. 1-2), 6. 5. 2021

https://www.scnr.si/7-video-dogodek-predstavitev-revije-dileme-letnik-42020-st-12.html


8. video dogodek: Video pričevanje: Pavle Borštnik, 17. 5. 2021:

https://www.scnr.si/8-video-dogodek-video-prievanje-pavla-bortnika.html


9. video dogodek: Video pričevanje: Anuška Lekan, 15. 6. 2021:

https://www.scnr.si/9-video-dogodek-video-prievanje-anuke-lekan.html


10. video dogodek: Video pričevanje: Ivanka Tominec, 10. 8. 2021:

https://www.scnr.si/10-video-dogodek-video-prievanje-ivanke-tominec.html


11. video dogodek: Video pričevanje: Ivan Hauptman, 6. 9. 2021:

https://www.scnr.si/11-video-dogodek-video-prievanje-ivan-hauptman.html


12. video dogodek: Predavanje dr. Matica Batiča, ITALIJANIZACIJA KULTURNE KRAJINE NA GORIŠKEM, 5. 10. 2021:

https://www.scnr.si/12-video-dogodek-predavanje-dr-matica-batia-italijanizacija-kulturne-krajine-na-gorikem.html


13. video dogodek: Predstavitev knjige Helene Alenke Bizjak, Dedek in Mihec, 26. 10. 2021:

https://www.scnr.si/13-video-dogodek-predstavitev-knjige-helene-alenke-bizjak-dedek-in-mihec.html


14. video dogodek: Video pričevanje: Julka Zelnik, rojena Rožmanec, 24. 11. 2021:

https://www.scnr.si/14-video-dogodek-video-prievanje-julka-zelnik-rojena-romanec.html


15. video dogodek: Video pričevanje: Jože Gorenc, 16. 12. 2021:

https://www.scnr.si/15-video-dogodek-prievanje-joeta-gorenca.html


16. video dogodek: Predstavitev znanstvenih monografij, 29. 12. 2021:

https://www.scnr.si/16-video-dogodek-predstavitev-znanstvenih-monografij.html 


2020:

1. video dogodek: Video pričevanje Pauline Dolinar in Mire Kosem Borštnik, 26. 5. 2020

https://www.scnr.si/video-prievanje-pauline-dolinar-in-mire-kosem-bortnik.html 

  

2. video dogodek: Video pričevanje Jožefe Katarine Debeljak Žakelj, 3. 6. 2020

https://www.scnr.si/video-prievanje-joefe-katarine-debeljak-akelj.html

 

3. video dogodek: Video pričevanje Avguština Sadarja, 10. 6. 2020

https://www.scnr.si/3-video-dogodek-video-prievanje-avgutina-sadarja.html


4. video dogodek: Projekt Žrtve komunističnega nasilja, 16. 6. 2020

https://www.scnr.si/4-video-dogodek-projekt-rtve-komunistinega-nasilja.html


5. video dogodek: 100. obletnica požiga Narodnega doma v Trstu, 15. 7. 2020

https://www.scnr.si/5-video-dogodek-100-obletnica-poziga-narodnega-doma-v-trstu.html


6. video dogodek: Video pričevanje Majde in Alojza Starman, 28. 7. 2020

https://www.scnr.si/6-video-dogodek-video-prievanje-majde-in-alojza-starman.html 


7. video dogodek: Predstavitev Dilem, (letnik 3/2019, št. 2), 12. 8. 2020

https://www.scnr.si/7-video-dogodek-predstavitev-dilem-razprave-o-vpraanjih-sodobne-slovenske-zgodovine-letnik-32019-t-2.html


8. video dogodek: Pričevanje politične zapornice Lidije Drobnič, 8. 9. 2020 

https://www.scnr.si/8-video-dogodek-prievanje-politine-zapornice-lidije-drobni.html


9. video dogodek: Predstavitev knjige "Bili nekoč so lepi časi", 29. 9. 2020

https://www.scnr.si/9-video-dogodek-predstavitev-knjige-bili-nekoc-so-lepi-casi.html


10. video dogodek: Predstavitev knjige "Jože Pučnik Oče slovenske države", 13. 10. 2020 

https://www.scnr.si/10-video-dogodek-predstavitev-knjige-joe-punik-oe-slovenske-drave.html


11. video dogodek: Video pričevanje Marije Oblak Žakelj, 27. 10. 2020

https://www.scnr.si/11-video-dogodek-video-prievanje-marije-oblak-akelj.html 


12. video dogodek: Video pričevanje Justine Lukančič Fajfar, 10. 11. 2020: 

https://www.scnr.si/12-video-dogodek-video-prievanje-justine-lukani-fajfar.html 


13. video dogodek: Usoda Jožefa in Marije Košir, 1. 12. 2020:

https://www.scnr.si/13-video-dogodek-usoda-joefa-in-marije-koir.html 


14. video dogodek: Video pričevanje: Valentina Moharja in Ivana Lavriča, 15. 12. 2020:

https://www.scnr.si/14-video-dogodek-video-prievanje-valentina-moharja-in-ivana-lavria.html 

Vse objave