VOJAKOVO PISMO: Prisilna mobilizacija Slovencev v nemško vojsko

»Vojakovo pismo« pripoveduje o prisilni mobilizaciji slovenskih mož in fantov v nemško vojsko. Naključni stik s pismom vojaka, ki je bil prisilno mobiliziran, v mladih prebudi zanimanje za dogodke iz bližnje preteklosti. Odpravijo se poiskat odgovore k zgodovinarjem in pričevalcem… 


Nastopajoči: dr. Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino; dr. Andreja Valič Zver, Študijski center za narodno spravo; mag. Monika Kokalj Kočevar, Muzej novejše zgodovine Slovenije; dijaki Gimnazije Kranj: Peter A. Bizjak, Lara Ekar Grlj, Klavdija Poklukar; pričevalci: Franc Erce, Franc Konc, Peter Stele. 

Uredniki: Marta Milena Keršič, Damjan Hančič, Monika Kokalj Kočevar, Nina Zupan Šorli

Scenarij: Marta Milena Keršič

Fotografije in dokumentarno gradivo: Franc Erce, Muzej novejše zgodovine Slovenije, zasebni arhiv Tone Stele in Jože Ogrinc, Kamnik

Zemljevidi: Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija, Ljubljana 2011

Oblikovanje: Mirjam Dujo Jurjevčič

Kamera: Jože Jagrič, Studio FOS

Montaža: Vojko Polić

Založnik: Študijski center za narodno spravo, avgust 2012

Zbirka: Zbirka Dokumentarni film SCNR, 2

Naklada: 50 izvodov


VOJAKOVO PISMO: https://www.youtube.com/watch?v=RyZBRqdmbw8