Zaporniške celice

Zaporniške celice na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani – ohranimo spomin

V nekdanji stavbi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani (nasproti Ustavnega sodišča Republike Slovenije) je v kletnih prostorih sedem celic, v katerih naj bi bili povojni zapori Ozne oziroma Udbe. Zapori naj bi bili v uporabi še do leta 1966, ko se je varnostna služba preimenovala v Službo državne varnosti. Celice, ki nosijo ime Zaporniške celice Ozne in Udbe, spadajo v nepremično kulturno dediščino Republike Slovenije in imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

Študijski center za narodno spravo je upravitelj zaporniških celic in načrtuje, da bo v prihodnosti v njih odprl muzej totalitarizma, kar je praksa v številnih evropskih državah. Celice so v središču Ljubljane, na dostopnem mestu za obiskovalce. Zanimive bi bile tako za domačo kot tujo javnost, za učence, dijake in študente ter za strokovno in znanstveno javnost.

Muzej želimo opremiti z ohranjenim slikovnim, materialnim in arhivskim gradivom, z dokumenti, s pismi, z ohranjeno literaturo, s pričevanji žrtev in njihovih svojcev. V njem želimo prikazati različne oblike nasilja, ki ga je izvajala povojna oblast in ki je doletelo različne sloje prebivalstva. Želimo predstaviti zgodbe svojcev umorjenih, obsojencev, političnih zapornikov, podjetnikov, obrtnikov, lastnikov zemljišč, kmetov, intelektualcev, zamejcev in Slovencev po svetu, članov verskih skupnosti, disidentov, prebežnikov čez mejo, zgodbe otrok in drugih žrtev, ki so trpele pod nedemokratičnim režimom. Poleg slikovnega gradiva bomo predvajali zvočne in videoposnetke. Prostor bo namenjen tudi kulturnim prireditvam in spominskim srečanjem. Slovenski družbeni in kulturni prostor bo s pridobitvijo takega muzeja prispeval k ohranjanju spomina na nedavno zgodovino in tudi mladi generaciji omogočil vpogled v čas, ko so bile izrazito kršene temeljne človekove pravice in svoboščine. Omenjeni muzej bo predstavljal korak na poti do odkrivanja novih dejstev, do soočanja z zgodovinsko resnico in ne nazadnje do civilizacijske kulture spominjanja na našo preteklost.

Donatorska sredstva za obnovo celic in odprtje muzeja totalitarizma lahko nakažete na tekoči račun Študijskega centra za narodno spravo, TRR : SI56 0110 0600 0026 213, pod sklicem 704705.Več o zaporniških celicah na Beethovnovi: KLIK NA POVEZAVO