Zapustil nas je dr. Edi Gobec, veliki Slovenec in domoljub

Z žalostjo smo prebrali vest, da nas je zapustil dr. Edi Gobec, s katerim nas je vezalo dolgoletno sodelovanje in prijateljstvo od začetkov delovanja Študijskega centra za narodno spravo. Z gospodom Edijem smo bili v rednih stikih preko elektronske pošte, večkrat pa smo se z njim srečali tudi osebno.

Njegovo delo za slovensko narodno skupnost v Severni Ameriki in za Slovenijo nasploh je presežek v vseh ozirih, kar kažejo številna priznanja in odlikovanja, ki jih je prejel s strani najvišjih predstavnikov posvetne in cerkvene oblasti iz Slovenije. Z neumornim zbiranjem arhivskega, dokumentarnega, fotografskega in slikovnega gradiva o znanih Slovencih z vsega sveta, je nam in zanamcem zapustil bogastvo znanstvenih, strokovnih, umetniških ter duhovnih dosežkov sinov in hčera slovenskega naroda. Slovenijo je postavil na zemljevid sveta s tem, da je javnost seznanil z imeni velikih Slovencev, ki so ali še delujejo doma in po svetu. S svojim delom je močno prispeval k temu, da Slovenci rastemo kot državotvorni narod. Izredna so bila tudi njegova prizadevanja v času osamosvajanja in demokratizacije Slovenije, saj je vse od dne, ko je moral zapustiti svojo domovino, v srcu ohranjal predanost in ljubezen do svojega naroda. Hvala njemu in ženi Mileni za predanost, iskrenost in poštenost ter za zgled ponosnega in pogumnega delovanja.

Kljub praznini, ki je nastala ob njegovem odhodu nas tolaži dejstvo, da bo njegovo delo ostalo trajna zapuščina, iz katere bodo črpali prihodnji rodovi. Ženi Mileni, domačim in prijateljem izrekamo iskreno sožalje.

v. d. direktorja dr. Tomaž Ivešić in sodelavci SCNR

Vse objave