Zbiramo spomine

Spoštovani prijatelji, sodelavci in vsi, ki spremljate delo Študijskega centra za narodno spravo!

Zdravstvene razmere nam še vedno onemogočajo, da bi se srečali v živo. Je pa to čas, ki ga lahko namenimo zbiranju in zapisovanju spominov ter brskanju po naših morebitnih zapisih o preteklih časih.

Pričevanja o sodobni zgodovini so pomemben vir, ki dopolnjuje delo raziskovalcev in javnost seznanja z dogodki, ki smo jih doživeli. Širi polje vedenja o kršitvah človekovega dostojanstva in mlajšim generacijam omogoča spoznati strategije, ki so svojcem žrtev pomagale preživeti turbulentne čase.  

Vsaka zgodba je vredna, da je povedana ali zapisana.

Zato vas vabimo, da nam zaupate svoje spomine, doživetja in videnja na čase, ki so se vas globlje dotaknili. Zbiramo pričevanja in zapise na temo druge svetovne vojne, nasilja nacizma, fašizma in komunizma, na povojni revolucionarni čas in obdobje socializma ter spomine na leta, ko je Slovenija stopila na pot osamosvajanja.

Če imate iz teh obdobij spomine, jih zapišite. Če imate ohranjeno dokumentarno gradivo (pisma, razglednice, fotografije in drugo gradivo) ga lahko sprejmemo, popišemo in na vašo željo arhiviramo. K sodelovanju spodbudite tudi koga od domačih, bližnjih ali sorodnikov.

Pričevanja shranjujemo v Arhivu Študijskega centra za narodno spravo in jih z vašim privoljenjem objavimo v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče, na spletni strani Zakladnica spominov ali na spletni strani Študijskega centra za narodno spravo. Zanimivejše dokumentarno in arhivsko gradivo je primerno za načrtovanje tematskih razstav.

Vse, ki vas je pismo nagovorilo, vabimo, da nas pokličete na telefon 01 230 67 04 (Neža), ali nam pišete na elektronski naslov marta.kersic@scnr.si. Dogovorili se bomo za obliko sodelovanja, ki vam najbolj ustreza.


Hvala za vašo pozornost in odziv! Lepo vas pozdravljamo,


dr. Tomaž Ivešić

direktor Študijskega centra za narodno spravo s sodelavci

Ljubljana, marec 2021

Vse objave