Zbirka Dokumenti in pričevanja

Publikacije, ki izhajajo v tej zbirki vsebujejo dokumente in pričevanja. Z zbiranjem in objavljanjem dokumentov in pričevanj nadaljujemo delo, ki so ga sodelavci Študijskega centra začeli že na Sektorju za popravo krivic in za narodno spravo.


Zbirka Dokumenti in pričevanja, 2

Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji, Ljubljana 2009

Avtor v uvodni študiji opozori, da so bili izgoni prebivalstva eden tistih represivnih ukrepov, ki so jih na Slovenskem v 20. stoletju izvajali vsi trije totalitarni sistemi. Mnogi primorski Slovenci so morali ob vzponu... (več…)


Zbirka Dokumenti in pričevanja, 1

Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji, II. del, Ljubljana 2008

V publikaciji je avtor zbral in objavil dokumente in pričevanja o koncentracijskih taboriščih za domobrance in civiliste v Št. Vidu nad Ljubljano, v Škofji Loki, Kranju, na Teharjah ter o taborišču za otroke Petriček pri Celju. Objavljeni dokumenti... (več…)