Zbirka Revolucionarno nasilje

Cilj zbirke je celovito prikazati revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, torej na Štajerskem in v Prekmurju, na Koroškem, Gorenjskem, Dolenjskem z Belo krajino, Notranjskem in Primorskem. V njih so objavljeni tudi dokumenti in pričevanja žrtev medvojnega revolucionarnega nasilja.


Zbirka Revolucionarno nasilje, 6

Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941–1945

Študija obravnava revolucionarno nasilje na območju južnega dela Republike Slovenije, to je južnega dela Notranjske. Obravnavano območje je med vojno sestavljalo šest občin: Begunje, Bloke, Cerknica, Rakek, Stari trg in Sv. Vid... (več…)


Zbirka Revolucionarno nasilje, 5

Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem, 19411945

V publikaciji je predstavljeno nasilje, ki so ga na območju osrednje Notranjske med drugo svetovno vojno izvajale vojaške in druge oborožene enote... (več…)


Zbirka Revolucionarno nasilje, 4

Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941–1945

Znanstvena monografija zgodovinarja dr. Damjana Hančiča je temeljna raziskava revolucionarnega nasilja v Ljubljani. (več…)


Zbirka Revolucionarno nasilje, 3

Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 1941–1945

V uvodu avtor pojasni organizacijo in delovanje partizanskih enot, VOS-a, VDV-ja, OZNE, tj. organizacij, ki so izvajale revolucionarno nasilje na ... (več…)


Zbirka Revolucionarno nasilje, 2

Revolucionarno nasilje na Primorskem Goriška in Vipavska 1941–1945

V publikaciji je prikazano revolucionarno nasilje na Primorskem, to je na slovenskem etničnem ozemlju, ki je po prvi svetovni vojni... (več…)


Zbirka Revolucionarno nasilje, 1

Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 19411945

Avtor na primeru vzhodne Gorenjske analizira položaj ob nemški okupaciji v letih 1941 do 1945. V osrednjem delu prikaže konkretne primere... (več…)