Zbirka Totalitarizmi – vprašanja in izzivi

V zbirki izhajajo zborniki in monografije v katerih so zbrani prispevki in referati udeležencev na mednarodnih konferencah in posvetih, ki jih organizira Študijski center za narodno spravo.


Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7

Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja

Turbolentno 20. stoletje je na Slovenskem pustilo globoke sledi in mnogi Slovenci so izkusili vsaj enega, če ne več totalitarnih ali avtoritarnih političnih sistemov.... (več…)


Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6 

Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes

V znanstveni monografiji v angleškem jeziku z naslovom Slovenia in 20th Century: The Legacy of Totalitarian Regimes. V treh poglavjih - »Reflections«, »Facts« in »Legacy« - so objavljeni prispevki 17 avtorjev ... (več…)


Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5 

Brezpravje »v imenu ljudstva«

Znanstvena monografija z naslovom Brezpravje »v imenu ljudstva«, v kateri so objavljeni prispevki 16 avtorjev o različnih represivnih ukrepih komunistične oblasti ... (več…)


Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4 

Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja

Študijski center za narodno spravo je 10. septembra 2014 organiziral znanstveni posvet o totalitarizmih na Slovenskem v 20. stoletju z naslovom Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja. (več…)


Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3

Odstiranje zamolčanega

V zborniku Odstiranje zamolčanega so objavljeni prispevki, ki so nastali v okviru znanstvenega posveta ob četrti obletnici vstopa v Hudo jamo in posveta Občutljivi osebni podatki v arhivskem gradivu tajnih policij. (več…)


Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2

Represivne metode totalitarnih režimov – Zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta 

V zborniku so objavljeni prispevki domačih in tujih strokovnjakov, zgodovinarjev, pravnikov in drugih, ki so sodelovali na mednarodnem znanstvenem posvetu Represivne metode totalitarnih režimov, 9. in 10. maja 2012 v Mariboru. (več…)


Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1

Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju

Publikacija vsebuje razširjene in z novimi spoznanji dopolnjene prispevke slovenskih avtorjev, ki so sodelovali na javni tribuni o zločinih totalitarnih režimov v Bruslju ... (več…)


Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi 

Ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi

V zborniku so objavljeni prispevki 12 avtorjev, ki so na znanstvenem posvetu 9. 11. 2009 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, želeli opozoriti na manj raziskane probleme ... (več…)