ZGODOVINA V AKCIJI: PROJEKT SPOMENIK V SLOVENIJI

EUROCLIO, Evropsko združenje učiteljev zgodovine (http://www.euroclio.eu/site/index.php), je svojim članicam poslalo obvestilo o vzorčnem primeru zgodovine v akciji. Gre za projekt Spomenik, katerega nosilec je Jim Kosem, pri njem pa aktivno sodeluje tudi Študijski center za narodno spravo. Spomenik razkriva zgodbe ljudi, ki so bili pobiti po drugi svetovni vojni v množičnih grobiščih, ki se nahajajo po Sloveniji. Z uporabo internetne in mobilne tehnologije omogoča spoznavanje slovenske polpreteklosti, in je kot tak primer inovativnega pristopa k poučevanju zgodovine. Obiskovalci lahko z aktivno vključitvijo tudi sooblikujejo Spomenik. "Tako 80-letnik kot 15-letnik lahko pokliče telefonsko številko in posluša – zato smo razvili telefonsko in internetno infrastrukturo, ki obiskovalcu nudi možnost, da na prizorišču povojnih pobojev pokliče telefonsko številko in posluša zgodbo preživelega ali sorodnika žrtve,« je povedal Jim Kosem.

Projekt Spomenik je nastal v sodelovanju s Pervasive Monuments (http://horizon.ac.uk) in Horizon Digital Economy Research (http://horizon.ac.uk). Projekt je bil predstavljen na mednarodnih znanstvenih konferencah in javni tribuni v Evropskem parlamentu z naslovom »Kaj mladi Evropejci vedo o totalitarizmih«. Več informacij o projektu Spomenik lahko dobite na spletni strani Študijskega centra za narodno spravo http://www.scnr.si/index.php?s=spomenik in na http://halfman.com/works/spomenik/. EUROCLIO je Evropsko združenje učiteljev zgodovine. Ker  je zgodovina močno mobilizacijsko sredstvo v družbi, Euroclio spodbuja poučevanje zgodovine, ki bo krepilo stabilnost, demokracijo in kritično razmišljanje pri evropskih državljanih. Zavzema se za vključevanje različnih pogledov v poučevanje zgodovine ter za medsebojno spoštovanje in toleranco. Euroclio zastopa 77 članic iz 49, večinoma evropskih držav ter združuje v mrežo najmanj 25.000 učiteljev zgodovine. Študijski center za narodno spravo Tivolska 42 1000 Ljubljana Study Centre for National Reconciliation Tivolska 42 SI-1000 Ljubljana T: ++ 386 (0)1 230 67 00 F: ++ 386 (0)1 230 67 10Vse objave