Zgodovinski simpozij "Začetki protifašističnega upora v Evropi"

Ljubljana (26. 7. 2011) - Dne 25. julija 2011 je v Kulturnem domu v Bovcu potekal zgodovinski simpozij "Začetki protifašističnega upora v Evropi". Simpozij je moderiral mag. Renato Podbersič, sodelavec Študijskega centra za narodno spravo, ki je pripravil tudi uvodni referat "Združitev Italije in slovenska zahodna meja".

Sledil je prispevek g. Marka Bidovca, pranečaka Ferda Bidovca. Referent je čustveno in poglobljeno predstavil enega od štirih ustreljenih na Bazovici septembra 1930 in poudaril, "da smo se Slovenci z organizacijo TIGR prvič postavili zase. Prej smo se vedno bojevali pod tujo zastavo, za tuje interese". Naslednji je z referatom nastopil g. Borut Rutar, esejist in publicist, avtor več knjig o delovanju TIGR-a. Predstavil je samo strukturo organizacije TIGR in njeno razporeditev po Primorskem, v nadaljevanju pa je tudi obširneje pojasnil vojaško delovanje te organizacije.

Simpozij je zaključila dr. Mira Cencič, pisateljica in publicistka, avtorica več publikacij o organizaciji TIGR. V svojem referatu je med drugim poudarila: "Italijani so si prizadevali za uničenje slovenske narodne zavesti. Slednje pa nam manjka tudi danes, kar je posledica propadlega komunističnega režima, ki je spodbujal jugoslovanstvo na račun slovenske narodne identitete. Danes tako velja, da je izražanje slovenskih narodnih vrednot že nacionalizem."

Vse objave