Znanstvene in strokovne publikacije

Povojni Slovenci v Argentini: Emigracija in novi svet

Letos obeležujemo 75. obletnico konca 2. svetovne vojne, ko so morali mnogi Slovenci oditi v svet. A v tujini se niso porazgubili… (več...)

V imenu ideologije: Obrazi totalitarizmov na Slovenskem

Slovenci spadamo med narode, ki so izkusili različne variante nedemokratičnih režimov z različnimi ideološkimi pedigreji. Iz njihovih vrst so tako prihajali ljudje… (več...)

»Narod sodi«: Sodišče slovenske narodne časti

Študija obravnava organizacijo in delovanje Sodišča slovenske narodne časti, ki je bilo ustanovljeno na začetku junija 1945. To je bilo posebno sodišče... (več...)

Širimo pogled: Prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo

Ob praznovanju prvega desetletja delovanja Študijskega centra za narodno spravo je nastala publikacija z naslovom Širimo pogled: Prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo. (več...)

JOŽE PUČNIK: OČE SLOVENSKE DRŽAVE / JOŽE PUČNIK: FATHER OF THE SLOVENIAN STATE

V dvojezični monografiji so celovito predstavljeni življenjska pot, delo in misli dr. Jožeta Pučnika – od mladostnih let...(več...)

»BILI NEKOČ SO LEPI ČASI« Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma

 Monografija na podlagi pričevanj, časopisnih in arhivskih virov najprej prikaže zgodovinski razvoj Ljubljane in njenega podeželskega zaledja, nato…(več...)

Dark Side of the Moon II: Confrontations and Reflections 20 Years Later

Zbornik prinaša šest uvodnih nagovorov in enajst znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki so bili predstavljeni na mednarodni konferenci z naslovom Temna stran meseca II: 20 let kasneje, ki je potekala od 13. do 15. novembra 2018 v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije. (več…)


Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje 

Zbrani so prispevki slovenskih avtorjev, ki so nastopili na istoimenski mednarodni konferenci, ki je potekala v Državnem svetu 13. in 14. novembra 2018. (več…)


JERUZALEM OB SOČI, Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes

»Čeprav knjiga izhaja z lokalnega območja in gradi na usodi nekdanje judovske skupnosti v Gorici, prinaša tudi celovitejši pogled na zaokroženo tematiko, še zlasti v kontekstu holokavsta in antisemitizma. (več…)


Človekove pravice in temeljne svoboščine: ZA VSE ČASE – Zbornik prispevkov z znanstvenega posveta

Zbornik prinaša štiri uvodne nagovore in šestnajst znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki obravnavajo kršitve človekovih pravic in dostojanstva ... (več…)


Prevarani sokoli

»Delo prof. dr. Ivana Čuka in prof. dr. Aleksa Lea pl. Vesta spada na pionirsko področje. Zastavila sta si temeljno vprašanje, kaj je bilo s sokoli, da so stopili v OF. (več…)


SKOZI ČAS PREIZKUŠENJ, Politična zapornica Jelka Mrak Dolinar

Po koncu druge svetovne vojne na Slovenskem je taborišča in zapore zaradi svojega političnega, svetovnonazorskega ali verskega prepričanja izkusilo tudi mnogo žensk. (več…)


"Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" Begunska pot družine Adamič iz Sodražice

Publikacija z naslovom »Jaz vem da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!« bralcu ponuja kratko, s slikovnim gradivom in dokumenti opremljeno knjižico, v kateri je predstavljen zgodovinski oris in prikaz begunskih poti Slovencev ... (več…)


DEMOS, Slovenska osamosvojitev in demokratizacija

Monografija, ki je ključnega pomena za razumevanje prelomnega obdobja v letih 1989–1992, prikaže in analizira sile, ki so prispevale k osamosvojitvi Slovenije. (več…)


Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951

Komunistična partija Jugoslavije je po sporu z informbirojem leta 1948 zaostrila politiko do kmetov. S kolektivizacijo kmetijstva in z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug ... (več…)


Refleksije – Zbornik prispevkov, Zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu – Dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju

V publikaciji so predstavljeni referati z okrogle mize »Pravo in prav« dr. Mateja Avblja, dr. Lovra Šturma in dr. Jerneja Letnar Černiča. Z okrogle mize o zgodovinopisju ... (več…)


»Za svobodo, kralja in domovino«, Ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952

Avtorica v monografiji predstavi nastanek, organizacijo in delovanje ilegalnih skupin, t.i. band, po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji. Ilegalne skupine so bile usmerjene ... (več…)


Pohorska afera, Krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944

Avtor v knjigi predstavi dogajanje na Štajerskem in Koroškem od septembra 1943 do aprila 1944, poznano pod imenom pohorska afera. Ugotavlja, da je pohorska afera izbruhnila zaradi strahu centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije ... (več…)


Četništvo na Štajerskem

Knjiga opisuje nastanek, delovanje in usodo četniškega gibanja na Štajerskem, ki ga je med letoma 1943 in 1945 organiziral in vodil Jože Melaher – Zmagoslav, svoj največji razmah pa je doseglo na območju Slovenskih goric. To je prvo ... (več…)