Znanstvene in strokovne publikacije

Pragovi nasilja: Dolenjska in Bela krajina 1941-1943, Ljubljana 2024

Znanstvena monografija obravnava kritične pla(s)ti vojne v prelomih časa med letoma 1941 in 1943, ki so silovito zaznamovale širšo Dolenjsko z Belo krajino. (več...)


Fluidna krajina: prostor, identiteta in evropske obmejne pokrajine / Fluid landscape: space, identity and European borderlands, Ljubljana 2024

Dvojezična (slovensko-angleška) znanstvena monografija Fluidna krajina/Fluid Landscape obravnava srednjeevropske obmejne regije v prvi polovici 20. stoletja, pri čemer se osredotoča na značilnosti in pomen prostorskih politik na teh ozemljih. (več...)


Virgil Šček, Dnevniški zapisi: 1909-1933, Gorica 2024

Monografija, ki jo je Študijski center za narodno spravo izdal v so-založništvu z Goriško Mohorjevo družbo, prinaša prvi del Ščekovih dnevniških zapisov, ki segajo... (več...)


KAZEN NAJ OBSOJENCA PREVZGOJI: Kazenske ustanove v Ljubljani in okolici, 1945–1954, Ljubljana 2024

Znanstvena monografija celovito obravnava kazenske ustanove, delovišča in taborišča v Ljubljani in okolici med letoma 1945 in 1954. (več...)

1945: Dnevnik mojega križevega pota, Ljubljana 2023

V monografiji so objavljeni dnevniški zapisi in pisma dr. Julija Savellija iz leta 1945. (več...)

Čez ocean v novo življenje: Usode slovenskih povojnih političnih begunk, Ljubljana 2023

Avtorice so s pomočjo bogatega arhiva pričevanj osvetlile pot političnih begunk ob koncu druge svetovne vojne.  (več...)

V senci Beethovnove 3, Ljubljana 2022

Znanstvena monografija V senci Beethovnove 3 je razdeljena na dva vsebinska sklopa.  (več...)

Slovenci in devetice 20. stoletja, Ljubljana 2022

Znanstvena monografija Slovenci in devetice 20. stoletja v posameznih časovnih izsekih prikaže tiste pojave, probleme, procese in dogodke, ki so… (več...)

Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici, Ljubljana 2022

Avtorica v monografiji predstavi usodo Jožefa Koširja in njegove družine. Na začetku decembra 1949 je ljubljansko okrožno sodišče na procesu v Brežicah obsodilo… (več...)

Leto 1941 na Slovenskem: vojna in okupacija, Ljubljana 2021

Monografija »Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija« bralca popelje v leto 1941, saj je bilo to leto… (več...)

Povojni Slovenci v Argentini: Emigracija in novi svet, Celovec 2020

Letos obeležujemo 75. obletnico konca 2. svetovne vojne, ko so morali mnogi Slovenci oditi v svet. A v tujini se niso porazgubili… (več...)

V imenu ideologije: Obrazi totalitarizmov na Slovenskem, Ljubljana 2020

Slovenci spadamo med narode, ki so izkusili različne variante nedemokratičnih režimov z različnimi ideološkimi pedigreji. Iz njihovih vrst so tako prihajali ljudje… (več...)

»Narod sodi«: Sodišče slovenske narodne časti, Ljubljana 2020

Študija obravnava organizacijo in delovanje Sodišča slovenske narodne časti, ki je bilo ustanovljeno na začetku junija 1945. To je bilo posebno sodišče... (več...)

Širimo pogled: Prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo, Ljubljana 2020

Ob praznovanju prvega desetletja delovanja Študijskega centra za narodno spravo je nastala publikacija z naslovom Širimo pogled: Prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo. (več...)

JOŽE PUČNIK: OČE SLOVENSKE DRŽAVE / JOŽE PUČNIK: FATHER OF THE SLOVENIAN STATE, Ljubljana 2019

V dvojezični monografiji so celovito predstavljeni življenjska pot, delo in misli dr. Jožeta Pučnika – od mladostnih let...(več...)

»BILI NEKOČ SO LEPI ČASI« Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma, Ljubljana 2019

 Monografija na podlagi pričevanj, časopisnih in arhivskih virov najprej prikaže zgodovinski razvoj Ljubljane in njenega podeželskega zaledja, nato…(več...)

Dark Side of the Moon II: Confrontations and Reflections 20 Years Later, Ljubljana 2019

Zbornik prinaša šest uvodnih nagovorov in enajst znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki so bili predstavljeni na mednarodni konferenci z naslovom Temna stran meseca II: 20 let kasneje, ki je potekala od 13. do 15. novembra 2018 v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije. (več…)


Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje, Ljubljana 2019

Zbrani so prispevki slovenskih avtorjev, ki so nastopili na istoimenski mednarodni konferenci, ki je potekala v Državnem svetu 13. in 14. novembra 2018. (več…)


JERUZALEM OB SOČI, Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes, Ljubljana 2018

»Čeprav knjiga izhaja z lokalnega območja in gradi na usodi nekdanje judovske skupnosti v Gorici, prinaša tudi celovitejši pogled na zaokroženo tematiko, še zlasti v kontekstu holokavsta in antisemitizma. (več…)


Človekove pravice in temeljne svoboščine: ZA VSE ČASE – Zbornik prispevkov z znanstvenega posveta, Ljubljana 2017

Zbornik prinaša štiri uvodne nagovore in šestnajst znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki obravnavajo kršitve človekovih pravic in dostojanstva ... (več…)


Prevarani sokoli, Ljubljana 2017

»Delo prof. dr. Ivana Čuka in prof. dr. Aleksa Lea pl. Vesta spada na pionirsko področje. Zastavila sta si temeljno vprašanje, kaj je bilo s sokoli, da so stopili v OF. (več…)


SKOZI ČAS PREIZKUŠENJ, Politična zapornica Jelka Mrak Dolinar, Ljubljana 2017

Po koncu druge svetovne vojne na Slovenskem je taborišča in zapore zaradi svojega političnega, svetovnonazorskega ali verskega prepričanja izkusilo tudi mnogo žensk. (več…)


"Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" Begunska pot družine Adamič iz Sodražice, Ljubljana 2016

Publikacija z naslovom »Jaz vem da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!« bralcu ponuja kratko, s slikovnim gradivom in dokumenti opremljeno knjižico, v kateri je predstavljen zgodovinski oris in prikaz begunskih poti Slovencev ... (več…)


DEMOS, Slovenska osamosvojitev in demokratizacija, Maribor, Ljubljana 2013

Monografija, ki je ključnega pomena za razumevanje prelomnega obdobja v letih 1989–1992, prikaže in analizira sile, ki so prispevale k osamosvojitvi Slovenije. (več…)


Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951, Ljubljana 2012

Komunistična partija Jugoslavije je po sporu z informbirojem leta 1948 zaostrila politiko do kmetov. S kolektivizacijo kmetijstva in z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug ... (več…)


Refleksije – Zbornik prispevkov, Zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu – Dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju, Ljubljana 2012

V publikaciji so predstavljeni referati z okrogle mize »Pravo in prav« dr. Mateja Avblja, dr. Lovra Šturma in dr. Jerneja Letnar Černiča. Z okrogle mize o zgodovinopisju ... (več…)


»Za svobodo, kralja in domovino«, Ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952, Ljubljana 2011

Avtorica v monografiji predstavi nastanek, organizacijo in delovanje ilegalnih skupin, t.i. band, po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji. Ilegalne skupine so bile usmerjene ... (več…)


Pohorska afera, Krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944, Ljubljana 2009

Avtor v knjigi predstavi dogajanje na Štajerskem in Koroškem od septembra 1943 do aprila 1944, poznano pod imenom pohorska afera. Ugotavlja, da je pohorska afera izbruhnila zaradi strahu centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije ... (več…)


Četništvo na Štajerskem, Ljubljana 2008

Knjiga opisuje nastanek, delovanje in usodo četniškega gibanja na Štajerskem, ki ga je med letoma 1943 in 1945 organiziral in vodil Jože Melaher – Zmagoslav, svoj največji razmah pa je doseglo na območju Slovenskih goric. To je prvo ... (več…)