Znanstveni posvet »Vojna in revolucija: Slovenija 1941 – 1943«

Ljubljana (10. 3. 2015) - Študijski center za narodno spravo je ob 6. obletnici vstopa v Hudo jamo in ob skorajšnji 70 letnici konca druge svetovne vojne  danes v svojih prostorih pripravil znanstveni posvet z naslovom »Vojna in revolucija: Slovenija 1941 – 1943«

IMG_8287

Na znanstvenem posvetu so sodelovali: dr. Andreja Valič Zver z uvodnim člankom »Vojna in revolucija: Slovenija 1941-1943«, dr. Mateja Čoh Kladnik s predstavitvijo Zbornika 'Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja',  dr. Tamara Griesser-Pečar je predstavila prispevek z naslovom »16. september 1941«, dr. Vida Deželak Barič je predstavila »Sporočilnost konference KPS na Cinku julij 1942«, dr. Tomaž Kladnik je predstavil članek »Oborožene sile Slovencev«, ob koncu prvega dela je  Aleš Nose predstavil še članek »Izdaja častnikov kraljeve jugoslovanske vojske v Ljubljanski pokrajini, marec 1942«. V drugem delu posveta so z referati nastopili še:  dr. Damjan Hančič z naslovom« Ljubljana 1941 – 1942«, mag. Helena Jaklitsch s prispevkom»Izseljevanje kočevskih Nemcev konec 1941, začetek 1942«, Marta Keršič s prispevkom »Žrtve revolucije v Šentjoštu - poleti 1942«, mag. Draško Josipovič  s prispevkom »Prekop žrtev na Mačkovcu« in dr. Jože Dežman s prispevkom »Od Črnih bukev do Črne knjige titoizma«. Lahko si ogledate tudi video-posnetke referentov:

Uvod in prvi panel.

Drugi panel.

Vse objave