Znanstveno srečanje ob drugi obletnici Hude jame

Ljubljana (3.3.2011) - Ob drugi obletnici odkritja grobišča v rovu Barbara v Hudi Jami pri Laškem je  danes v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo potekalo mednarodno znanstveno srečanje, na katerem so govorili o tabuizaciji in detabuizaciji, spominih na Hudo Jamo, temeljnih problemih družbene morale na Slovenskem, psihologiji žrtev in rabljev in o fizičnih posegih v prikrita grobišča.

Prvi panel, ki ga je vodil dr. Matija Ogrin, SAZU.

Prav na današnji dan leta 2009 so v rovu Barbara odkrili večje število posmrtnih ostankov, po ocenah več tisoč ljudi. V rovu so začeli dela že avgusta 2008 z namenom ugotovitve, ali se tam nahaja prikrito grobišče, saj je bila lokacija na seznamu vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

Uvodni referat direktorice SCNR, mag. Andreje Valič.

Pri izkopavanjih v Hudi Jami so doslej našli posmrtne ostanke 801 žrtve povojnih pobojev. Po zadnjih predvidevanjih naj bi bili v rovu posmrtni ostanki več kot 4.000 žrtev. Rudarji Rudnika Trbovlje Hrastnik so namreč uredili dostop do male dvorane, kjer je prostor za okostja 801 žrtve, ki so bila že forenzično pregledana.  Dosedanje ugotovitve kažejo, da gre v Hudi Jami za pobite vojne ujetnike in civiliste, ki so jih pripeljali iz taborišča na Teharjah.

Drugi panel, ki ga je vodila dr. Mateja Čoh, SCNR.

Na srečanju so z referati v prvem panelu nastopili: asist. mag. Andreja Valič (Študijski center za narodno spravo), z referatom "Na dnu človeških usod", Jože Dežman (Gorenjski muzej Kranj), z referatom "Tabuizacija in detabuizacija", Marko Štrovs (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve), z referatom "Hudi spomini na Hudo jamo", dr. Lia Katarina Kompan Erzar (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani) z referatom "Družina v primežu generacij in viš. znans. sod. dr. Bojan Žalec (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani) z referatom "Temeljni problemi (družbene) morale na Slovenskem".

Prostor sejne sobe SCNR je bil premajhen za vse, ki so želeli prisostvovati znanstvenemu srečanju.

V drugem panelu so nastopili: izr. prof. dr. Tomaž Erzar (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani) z referatom "Izgubljeno sočutje" (zaradi njegove odsotnosti je referat prebrala dr. Katarina Erzar), Pavel Jamnik (Ministrstvo za notranje zadeve) z referatom "Fizični posegi v prekrita grobišča", Jim Kosem, MARCA (Halfman Research & Design – consultant to Horizon Digital Economy Research/Univerza Nottingham) z referatom "Medijski projekt Spomenik" in Margarita Maria Dolinar (slikarka), ki je z referatom "Slovenska svetloba – dosežek sprave" razložila svojo sliko "Slovenska Guernica".

Slikarka Marjetka Dolinar z detajlom slike "Slovenska Guernica".

Vse objave