Mednarodna konferenca ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov

V ob evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov je v Državnem svetu RS potekala mednarodna konferenca Navidezna sprava – Tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi. Konferenco so pripravili Državni svet, Ministrstvo za zunanje zadeve in Študijski center za narodno spravo v sodelovanju s Platformo evropskega spomina. Otvoritveni nagovor je imel direktor Študijskega centra za narodno spravo dr. Tomaž Ivešić, uvodna govornika sta bila predsednik vlade Janez Janša in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

Mednarodna konferenca: https://www.youtube.com/watch?v=jGzcjRK6NY8

 Program konference.pdf


Direktor Študijskega centra za narodno spravo dr. Tomaž Ivešić


Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca


Predsednik Vlade RS Janez Janša


PRVI PANEL – SLOVENIJA

dr. Peter Jambrek, Nova univerza (SI)

Evropska politična kultura zavračanja vseh totalitarizmov dvajsetega stoletja – komunizma,

fašizma in nacionalnega socializma


 

dr. Jernej Letnar Černič, Nova univerza (SI)

Tranzicijska pravičnost od Trsta do Monoštra: Med utopijo in resničnostjo

 

dr. Janez Juhant, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (SI)

Pravno-politične, sociološke, psihološke in teološke podlage sprave

 

dr. Matic Batič, Študijski center za narodno spravo (SI)

Slovensko-italijanska sprava: smo že na cilju ali še na poti?


DRUGI PANEL – SREDNJA IN VZHODNA EVROPA

dr. Łukasz Kamiński, predsednik Platforme evropskega spomina in vesti (PL)

Spoprijemanje s komunistično preteklostjo – izkušnja Poljske


dr. Anemona Constantin, Univerza v Bukarešti (RO)

Prispevek zgodovinarjev k spravi s preteklostjo v Romuniji (2003–2006)


dr. Peter Jašek, Nation‘s Memory Institute (SK)

Pomiritev s komunističnim režimom – primer Slovaške


dr. Áron Máthé, Committee of National Remembrance (HU)

Trenutek v zgodovini, ki je minil: možnosti tranzicijske pravičnosti na Madžarskem med

spremembo režima in njegovo zapuščino

 

Vse objave