Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 2/2018, št. 2

Jezik: slovenski

Vrsta gradiva: Besedilo

Leto: 2018

Vsebina: Tamara Griesser Pečar, Westni, revolucionarno nasilje, taborišče Šentvid, Katoliška cerkev, obdobje socializma, duhovnik Srečko Šuligoj, Marksistični center Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, soška fronta, ljudska kultura prebivalcev Goriških brd

Založnik(i): Študijski center za narodno spravo, Ljubljana

Soavtor(ji): Renato Podbersič (ur.)


Opis:

Številka je posvečena zgodovinarki doc. dr. Tamari Griesser Pečar. 


Uvod:  

Andreja Valič Zver, Dr. Tamara Griesser Pečar – ob življenjskem jubileju 


Razprave:

Milko Mikola, Westni – celjski veleindustrialci

Mirjam Dujo Jurjevčič, Revolucionarno nasilje na Bloški planoti leta 1942

Miha Drobnič, Delovanje taborišča Šentvid

Damjan Hančič, Odnos kamniške partije do Katoliške cerkve v prvih povojnih letih

Jelka Piškurić, Upravna ureditev Ljubljane in njenih občin v času socializma


Predstavitev zgodovinskih virov

Renato Podbersič, Spomini Srečka Šuligoja iz leta 1945

Igor Grdina, Marksistični center zaseda


Recenzije:

Tomaž Kladnik: Blaž Torkar in Miha Kuhar, Zadnja bitka na Soči 1917, Založba Mohorjeva, Celovec 2018

Jelka Piškurić: Marjeta Pisk, Vi čuvarji ste obmejni, Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture, Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2018Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (+ poštnina)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si