Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 2/2018, št. 2Dileme, letnik 2/2018, št. 2: Dileme_letnik 2_2018_št. 2.pdf


Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=obacjrBc1yM VSEBINA


Andreja Valič Zver: Dr. Tamara Griesser Pečar – ob življenjskem jubileju


Razprave

Milko Mikola: Westni – celjski veleindustrialci

Mirjam Dujo Jurjevčič: Revolucionarno nasilje na Bloški planoti leta 1942

Miha Drobnič: Delovanje taborišča Šentvid

Damjan Hančič: Odnos kamniške partije do Katoliške cerkve v prvih povojnih letih

Jelka Piškurić: Upravna ureditev Ljubljane in njenih občin v času socializma


Predstavitev zgodovinskih virov

Renato Podbersič: Spomini Srečka Šuligoja iz leta 1945

Igor Grdina: Marksistični center zaseda


Recenzije

Tomaž Kladnik: Blaž Torkar in Miha Kuhar, Zadnja bitka na Soči 1917, Založba Mohorjeva, Celovec 2018

Jelka Piškurić: Marjeta Pisk, Vi čuvarji ste obmejni, Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture, Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2018


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si